IP Skogen

Duschvagnarna med Gasolbrännare Beretta

Bådaduschvagnarna har fått nya gasolbrännare av typen Beretta – vad som är ändrat mot de gamla är att denna har batteritändning på gasolen. Detta medför att den retliga pilotlågan som alltid blåste ut är ett minne blott.. nu tänds brännaren när man öppnar kranen och skall börja duscha. Brännarna har framgångsrikt används vid Rockfestivalen i Norje bl.a. och har fungerat utan några som helst problem. Vagnen testades vid Tranås tävling hösten 2018 och fungerade klanderfritt ( men kanske lite för dålig temperatur på duschvattnet, pga för lågt ställd temperatur)
Här finns manualen i pdf-format

Klicka här för  drift o skötsel av duschvagn och pump 2017

Beställning av vagnar och utrustning samt när det gäller hämtning och återlämning kontakta:


Föreningen IP Skogen N:a Småland

Härmed kallas ansvariga för IP-skogen i klubbarna till årsmöte.

Måndagen den 4 mars kl 19.00 på Granvalla i Anneberg.

På dagordningen står sedvanliga frågor.
Välkomna.
Styrelsen


Idrottsplatsen Skogen – (IPS)

På det välbesökta årsmötet så diskuterades om hur vi skulle ha det i framtiden och resultatet blev att:
Vi ska byta aggregaten på den gamla vagnen
Den nya fungerar trots allt bra
Alla stöttor till avskärmning skall skrotas
Alla presenningar skrotas också
Datorer och skrivare som i dagsläget är föråldrade kommer också att tas ur drift
Läs mer i protokollet nedan…..

Årsmötesprotokollet för IP Skogen finns HÄR
och årsberättelsen med verifikationer finns HÄR


På årsmötet 6 mars i Lövhult så tar vi upp problematiken med duschvagnarna – välkomna dit och gör Era röster hörda!

Det har under hand inkommit förslag på att ex.vis bygga om en av vagnarna förslagsvis den nyare vagnen och förse den med 8 nya brännare, samt skrota alla rör och tunga plastskynken för inhägnad av duschområdet. Detta gör att vagnen blir lättare att förflytta med personbil och man får en driftsäkrare användning av gasolvärmarna.
Vi är öppna för mer förslag och tyckande…..


(Utskick till IP Skogenmedlemmar 161015)
Lämna gärna kommentar via kontaktfliken……

Vi har nu kommit till den tidpunkten att  inte vagnarna används av klubbarna i den utsträckning som är tänkt, det upplevs som besvärligt att använda gasolvärmarna och varmvatten beställs från Arla och duschanordningar används som det gjordes på 70-talet.
Gasolbrännarna är i behov att bytas ut och detta till en kostnad på ca 16.000:-/ vagn. Styrelsen tycker inte att detta är motiverat med tanke på de få uthyrningstillfällena under åren. Duschvagnarna kommer att läggas i malpåse om intresset är lågt som de senaste åren.
Vi vet ju att idag så finns det diverse enkla konstruktioner av duschställningar och varmvatten transporteras från Arla i Jönköping till en ganska hög kostnad men smidigt att använda.
Men….vad händer den dagen då leverans från Arla inte kan ske, vilket har hänt vid ett par tillfällen under året som gått. Svårt att få vattnet att räcka till alla…… har också inträffat.
Skall vi lägga vagnarna i malpåse, reparera eller ska vi försöka sälja dem vidare?
Idag fungerar de flesta brännarna under vindfria förhållande…
Med de nya brännarna som man kan montera till en kostnad av c:a 20.000:- är det en ny teknik där tänds brännarna när en kran öppnas till duscharna. Detta gör att det kan blåsa rejält utan att påverka funktionen.
All utrustning som tynger vagnarna vid transport är alla galvade järnrör som heller inte använts mer än i nödfall – detsamma med alla tunga presenningar. Detta kanske också skall skrotas.
Idag hyr man 50 meter avspärrningsnät med alla tillbehör för mindre än 500:- detta tillsammans med billiga, lättviktspresenningar/ plastduk  gör det hela mer lätthanterligt för arrangören. Klubben kan själv ansvara för plast/ presenningar och pumputrustning.


Idrottsplatsen Skogen – (IPS)
Det var 1981 som IP-skogenföreningen N:a Småland bildades av orienteringsklubbarna i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner och beslut om inköp av dusch- och speakervagn togs. Vagnarna levererades våren 1981 och den första genomgången av funktionen genomfördes i juni samma år. Vagnarna med utrustning var en efterlängtad mobil anläggning för tävlingar i skog och mark. Under åren har anläggningen utökats med ytterligare en duschvagn samt kontrollmaterial och datorer med skrivare.

målvagn IPS ips duschvagn

Många användare under åren
Under årens lopp har många deltagare i orienteringar, terränglopp, stadslopp, cykeltävlingar, bilrally och motocrosstävlingar haft glädje och nytta av IPS-anläggningen. Allt material är strategiskt placerat i Eksjö – inomhus för att inte vädrets makter skall påverka funktionen – det är viktigt att allt fungerar när det verkligen gäller.

Vilka får hyra?
IPS-anläggningen står till förfogande för föreningar med verksamhet inom idrott, motion, friluftsliv eller liknande. Den är tänkt för arrangemang som genomförs i skog och mark eller som inte kan genomförs vid fasta idrottsanläggningar. IPS hyrs ut även till arrangörer i närliggande län såsom Kalmar- och Östergötlands län. Datorer och skrivare kan endast hyras av medlemsklubbar i IP Skogen N:a Småland.

Beställning av vagnar och utrustning samt när
det gäller hämtning och återlämning
kontakta