IP Skogen

Duschvagnarna med Gasolbrännare Beretta

Båda duschvagnarna har fått nya gasolbrännare av typen Beretta – vad som är ändrat mot de gamla är att denna har batteritändning på gasolen. Detta medför att den retliga pilotlågan som alltid blåste ut är ett minne blott.. nu tänds brännaren när man öppnar kranen och skall börja duscha. Brännarna har framgångsrikt används vid Rockfestivalen i Norje bl.a. och har fungerat utan några som helst problem. Vagnen testades vid Tranås tävling hösten 2018 och fungerade klanderfritt ( men kanske lite för dålig temperatur på duschvattnet, pga för lågt ställd temperatur)

Klicka här för manualen till duschvagnar, pump och värmare.

Beställning av vagnar och utrustning samt när det gäller hämtning och återlämning kontakta: Lennart Henriksson 072-3310020


Idrottsplatsen Skogen – (IPS)

Det var 1981 som IP-skogenföreningen N:a Småland bildades av orienteringsklubbarna i Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Tranås och Vetlanda kommuner och beslut om inköp av dusch- och speakervagn togs. Vagnarna levererades våren 1981 och den första genomgången av funktionen genomfördes i juni samma år. Vagnarna med utrustning var en efterlängtad mobil anläggning för tävlingar i skog och mark. Under åren har anläggningen utökats med ytterligare en duschvagn samt kontrollmaterial och datorer med skrivare.

målvagn IPS ips duschvagn

Många användare under åren
Under årens lopp har många deltagare i orienteringar, terränglopp, stadslopp, cykeltävlingar, bilrally och motocrosstävlingar haft glädje och nytta av IPS-anläggningen. Allt material är strategiskt placerat i Eksjö – inomhus för att inte vädrets makter skall påverka funktionen – det är viktigt att allt fungerar när det verkligen gäller.

Vilka får hyra?
IPS-anläggningen står till förfogande för föreningar med verksamhet inom idrott, motion, friluftsliv eller liknande. Den är tänkt för arrangemang som genomförs i skog och mark eller som inte kan genomförs vid fasta idrottsanläggningar. IPS hyrs ut även till arrangörer i närliggande län såsom Kalmar- och Östergötlands län. Datorer och skrivare kan endast hyras av medlemsklubbar i IP Skogen N:a Småland.