Bestämmelser

Bestämmelserna för utskrift

HÖGLANDETS
VETERAN-OL
Bestämmelser för Höglandets Veteran-OL
Fastställda 2000-08-16
Reviderade senast 2018-10-24

1 Ändamål
Gott kamratskap
Social samvaro
OL-träning eller motion enligt den enskildes önskemål
Kulturell utbildning

2 Deltagare
Klubbmedlemmar fr o m HD 50 i OL-klubbarna inom Höglandszonen, Njudungszonen,
Boxholm/ Mjölby OL samt övriga intresserade klubbar.

3 Träffar
Arrangörskap fördelas med hänsyn till antalet deltagare från respektive klubb. Dock påförs i princip varje deltagande klubb minst en träff per säsong.
En träff per vecka Tidpunkt för respektive träff är onsdagar kl. 09.30-max 14.00.
Omfattning:
Tränings-OL med 4 banor, Kort 2 km, varierande svårighetsgrad. Röd till violett
bana. Banan bör läggas i måttligt kuperad, lättframkomlig terräng. Kort lätt, 2 km. I huvudsak längs ledstänger som vägar och stigar med kontroller nära ledstängerna. Vit bana.
Mellan, 3 km, varierande svårighetsgrad. Röd till blå bana. Lång, 4 km, varierande svårighetsgrad.
Röd till blå bana.
Banlängderna anpassas med hänsyn till terrängen,( + – 20% )
Fika, (medtages av deltagarna) och social samvaro
”Kulturkvart”, (utbildning) genom arrangören.
Arrangör må – om tiden medger – lägga in egen aktivitet, dock utan anmälningsavgifter.
Samlingsplats samt start- och målplats bestäms av respektive arrangör.
Målsättningen bör vara tillgång till dusch, särskilt under tidig vår och sen höst men våteklut eller eget vatten accepteras och skall då anges i förväg.

4 ”Tävlingsbestämmelser”
Kartskala 1:7 500 på mellanbanan och långa banan.
Kartskala 1:5 000 på de korta banorna.
På tävlingskartan ska anges ett mobilnummer till tävlingsledningen.
Kartor i skala 1:7 500 och 1:5 000 utan påtryckta banor anslås på samlingsplatsen
På lista vid samlingsplatsen antecknar sig den tävlande för en ledig starttid mellan kl. 09.30 – 11.00. Det är sedan den tävlandes ansvar att passa denna tid.
Startmellanrum på samtliga banor 2 minuter. Banorna bör ha skilda förstakontroller.
Den tävlande ska få karta och lös kontrollbeskrivning 1 minut före start.
Elektronisk stämpling (Sportident) ska användas för tidtagning. I undantagsfall kan stiftstämpling användas. Arrangören bör tillhandahålla ett antal sportidentbrickor för utlåning.
Resultat anslås på lämpligt sätt.
Resultatlista upprättas med datum, arrangör, plats, banläggare, funktionärer och övriga, resultat, summa deltagare, ämne för kulturkvart.
Enligt rådslagsbeslut ska resultaten på banorna, med undantag av kort, lätt-banan delas upp i herr- och damklasser.
Resultatlista läggs in på hemsidan olveteran.se snarast efter tävling.
Resultatlista sänds också till Ivan per e-post för arkivering och statistikföring.
Resultaten kan också läggas in på arrangörsklubbens hemsida.
En omgång tävlingskartor lämnas till Lars-Erik Karlsson för publicering på hemsidan.

5 Fika
Den enskilde medför önskad förtäring.

6 Ekonomi
Deltagarna på respektive bana erlägger 30 kr i startavgift till arrangören.
En duschavgift på 10 kr tillkommer när det finns inomhusdusch.
Denna avgift beräknas täcka stughyran.
Fakturor på arvode till föredragshållare lämnas till Berith Karlsson.

7 ”Kulturkvart”
Kulturkvarten avslutar träffarna och bör starta kl. 12.00 och avslutas senast kl. 12.30.
I undantagsfall kan kulturkvarten vara längre, dock max en timma.
Lämpliga ämnen kan vara hembygdskunskap, historia, natur, litteratur, sång, musik, m.m.
Studiebesök kan inläggas på intressant objekt på platsen eller i dess närhet.
Utomstående föredragshållare kan anlitas.

8 Gäster
Gäster får medfölja och klubbar utanför Höglands- och Njudungszonen får inbjudas.

9 Information
Sammanställning över samlingsplatser, vägvisning, m.m. lämnas av ledningsgruppen till
klubbarnas kontaktpersoner i god tid före respektive vår- och höstsäsonger.
Veteran-OL annonseras på Höglandsveteranernas hemsida olveteran.se Kontaktpersonerna sprider informationen till den egna klubbens veteraner.

10 Studiecirkel
Arrangemanget ”kulturkvarten” genomförs inom ramen för SISU:s studiecirkelverksamhet.
Nya deltagare skall uppge namn, adress, tel nummer och personnummer till Berith, helst
första gången man deltar. Kontaktpersonerna ansvarar för att anmälan till Berith sker.

11 Press
Lars-Erik Karlsson ansvarar för att resultat från veteranträffarna lämnas till Smålands-Tidningen via e-post sporten@smt.se för att införas på sportsidan.

12 Tränings-OL på veteranbanor
Veteranbanorna kan utnyttjas för tränings-OL, i första hand på kvällen före tävlingsdagen. Resp. arrangör avgör omfattningen och annonserar detta på sin hemsida.

13 Klubbar och kontaktmän samt arrangörer och samlingsplatser
Se särskilda flikar.

Örserum, Ekenässjön och Tranås i oktober 2018.
Tore Ivan Berith


HÖGLANDETS VETERAN-OL
Bestämmelser för Höglandets veteran-OL

Fastställda 2000-08-16
Reviderade senast 2016-10-19

1 Ändamål
Gott kamratskap
Social samvaro
OL-träning eller motion enligt den enskildes önskemål
Kulturell utbildning

2 Deltagare
Klubbmedlemmar fr o m HD 50 i OL-klubbarna inom Höglandszonen och Njudungs- zonen samt övriga intresserade klubbar.

3 Träffar
Arrangörskap fördelas med hänsyn till antalet deltagare från respektive klubb. Dock påförs i princip varje deltagande klubb minst en träff per säsong.
En träff per vecka
Tidpunkt för respektive träff är onsdagar kl. 09.30-max 14.00.
Omfattning:
Tränings-OL med 4 banor, Kort 2 km, varierande svårighetsgrad. Röd till violett bana. Banan bör läggas i måttligt kuperad, lättframkomlig terräng. Kort lätt, 2 km. I huvudsak längs ledstänger som vägar och stigar med kontroller nära ledstängerna. Vit till gul bana. Mellan, 3 km, varierande svårighetsgrad. Röd till blå bana. Lång, 4 km, varierande svårighetsgrad. Röd till blå bana.
Banlängderna anpassas med hänsyn till terrängen,( + – 20% )
Fika, (medtages av deltagarna) och social samvaro
”Kulturkvart”, (utbildning) genom arrangören.
Arrangör må – om tiden medger – lägga in egen aktivitet, dock utan anmälningsavgifter. Samlingsplats samt start- och målplats bestäms av respektive arrangör.
Målsättningen bör vara tillgång till dusch, särskilt under tidig vår och sen höst men våteklut eller eget vatten accepteras och skall då anges i förväg.

4 ”Tävlingsbestämmelser”
Kartskala 1:7 500 på mellanbanan och långa banan.
Kartskala 1:5 000 på de korta banorna.
På tävlingskartan ska anges ett mobilnummer till tävlingsledningen.
Kartor i skala 1:7 500 och 1:5 000 utan påtryckta banor anslås på samlingsplatsen
På lista vid samlingsplatsen antecknar sig den tävlande för en ledig starttid mellan kl. 9.30-11.00. Det är sedan den tävlandes ansvar att passa denna tid.
Startmellanrum på samtliga banor 2 minuter. Banorna bör ha skilda förstakontroller.
Den tävlande ska få karta och lös kontrollbeskrivning 1 minut före start.
Elektronisk stämpling (Sportident) ska användas för tidtagning. I undantagsfall kan stiftstämpling användas. Arrangören bör tillhandahålla ett antal sportidentbrickor för utlåning.
Resultat anslås på lämpligt sätt.
Resultatlista upprättas med datum, arrangör, plats, banläggare, funktionärer och övriga, resultat, summa deltagare, ämne för kulturkvart. Enligt beslut vid rådslaget 2016 ska resultaten på korta- och mellanbanan delas upp i herr- och damklasser.
Resultatlista läggs in på hemsidan www.olveteran.se snarast efter tävling. Resultatlista sänds också till Ivan per e-post för arkivering och statistikföring. Resultaten kan också läggas in på arrangörsklubbens hemsida. En omgång tävlingskartor lämnas till Lars-Erik Karlsson för publicering på hemsidan.

5 Fika
Den enskilde medför önskad förtäring.

6 Ekonomi
Deltagarna på respektive bana erlägger 30 kr i startavgift till arrangören. En duschavgift på 10 kr tillkommer när det finns inomhusdusch. Denna avgift beräknas täcka stughyran. Fakturor på arvode till föredragshållare lämnas till Barbro.

7 ”Kulturkvart”
Kulturkvarten avslutar träffarna och bör starta kl. 12.00 och avslutas senast kl. 12.30. I undantagsfall kan kulturkvarten vara längre, dock max en timma. Lämpliga ämnen kan vara hembygdskunskap, historia, natur, litteratur, sång, musik, m.m. Studiebesök kan inläggas på intressant objekt på platsen eller i dess närhet. Utomstående föredragshållare kan anlitas.

8 Gäster
Gäster får medfölja och klubbar utanför Höglands- och Njudungszonerna får inbjudas.

9 Information
Sammanställning över samlingsplatser, vägvisning, m.m. lämnas av ledningsgruppen till klubbarnas kontaktpersoner i god tid före respektive vår- och höstsäsonger. Veteran-OL annonseras på Höglandsveteranernas hemsida www.olveteran.se Kontaktpersonerna sprider informationen till den egna klubbens veteraner.

10 Studiecirkel
Arrangemanget ”kulturkvarten” genomförs inom ramen för SISU:s studiecirkelverksamhet. Nya deltagare skall uppge namn, adress, tel nummer och personnummer till Barbro, helst första gången man deltar. Kontaktpersonerna ansvarar för att anmälan till Barbro sker.

11 Press
Arrangör lämnar resultat till Smålands-Tidningen, sportred. Helst på e-post sporten@smt.se för att införas på idrottssidan fredag eller lördag. Ange rubriken Höglandets Veteran-OL.

12 Tävlingsrapport
Med utgångspunkt från erhållna resultatlistor upprättas en förenklad tävlingsrapport till Smålands OF efter säsongen.

13 Tränings-OL på veteranbanor
Veteranbanorna kan utnyttjas för tränings-OL på tävlingsdagens kväll. Resp. arrangör avgör omfattningen och annonserar detta på sin hemsida.

14 Klubbar och kontaktmän samt arrangörer och samlingsplatser Se särskilda bilagor.

Örserum, Ekenässjön och Tranås i mars 2017 .
Tore Ivan Barbro


Bestämmelser för Höglandets veteran-OL

Fastställda 2000-08-16
Reviderade senast 2015-10-21

1 Ändamål
Gott kamratskap
Social samvaro
OL-träning eller motion enligt den enskildes önskemål
Kulturell utbildning
2 Deltagare
Klubbmedlemmar fr o m HD 50 i OL-klubbarna inom Höglandszonen och Njudungs-
zonen samt övriga intresserade klubbar.
3 Träffar
Arrangörskap fördelas med hänsyn till antalet deltagare från respektive klubb. Dock påförs i princip varje deltagande klubb minst en träff per säsong.
En träff per vecka
Tidpunkt för respektive träff är onsdagar kl. 09.30-max 14.00.
Omfattning:
Tränings-OL med 4 banor,
Kort 2 km, varierande svårighetsgrad. Röd till violett bana. Banan bör läggas i måttligt kuperad, lättframkomlig terräng.
Kort lätt, 2 km. I huvudsak längs ledstänger som vägar och stigar med kontroller nära ledstängerna. Vit till gul bana.
Mellan, 3 km, varierande svårighetsgrad. Röd till blå bana.
Lång, 4 km, varierande svårighetsgrad. Röd till blå bana.
Banlängderna anpassas med hänsyn till terrängen,( + – 20% )
Fika, (medtages av deltagarna) och social samvaro
”Kulturkvart”, (utbildning) genom arrangören.
Arrangör må – om tiden medger – lägga in egen aktivitet, dock utan anmälningsavgifter.
Samlingsplats samt start- och målplats bestäms av respektive arrangör.
Målsättningen bör vara tillgång till dusch, särskilt under tidig vår och sen höst men våteklut eller eget vatten accepteras och skall då anges i förväg.
4 ”Tävlingsbestämmelser”
Kartskala 1:7 500 på mellanbanan och långa banan.
Kartskala 1:5 000 på de korta banorna.
På tävlingskartan ska anges ett mobilnummer till tävlingsledningen.
Kartor i skala 1:7 500 och 1:5 000 utan påtryckta banor anslås på samlingsplatsen
På lista vid samlingsplatsen antecknar sig den tävlande för en ledig starttid mellan kl. 09.30 –11.00. Det är sedan den tävlandes ansvar att passa denna tid.
Startmellanrum på samtliga banor 2 minuter. Banorna bör ha skilda förstakontroller.
Den tävlande ska få karta och lös kontrollbeskrivning 1 minut före start.
Elektronisk stämpling (Sportident) ska användas för tidtagning. I undantagsfall kan stiftstämpling användas. Arrangören bör tillhandahålla ett antal sportidentbrickor för utlåning.
Resultat anslås på lämpligt sätt.
Resultatlista upprättas med datum, arrangör, plats, banläggare, funktionärer och övriga, resultat, summa deltagare, ämne för kulturkvart.
Resultatlista läggs in på hemsidan www.olveteran.se snarast efter tävling.
Resultatlista sänds också till Ivan per e-post för arkivering och statistikföring.
Resultaten kan också läggas in på arrangörsklubbens hemsida.
En omgång tävlingskartor lämnas till Lars-Erik Karlsson för publicering på hemsidan.
5 Fika
Den enskilde medför önskad förtäring.
6 Ekonomi
Deltagarna på respektive bana erlägger 30 kr i startavgift till arrangören.
En duschavgift på 10 kr tillkommer när det finns inomhusdusch.
Denna avgift ska täcka stughyran.
Fakturor på arvode till föredragshållare lämnas till Barbro.
7 ”Kulturkvart”
Kulturkvarten avslutar träffarna och bör starta kl. 12.00 och avslutas senast kl. 12.30.
I undantagsfall kan kulturkvarten vara längre, dock max en timma.
Lämpliga ämnen kan vara hembygdskunskap, historia, natur, litteratur, sång, musik, m.m.
Studiebesök kan inläggas på intressant objekt på platsen eller i dess närhet.
Utomstående föredragshållare kan anlitas.
8 Gäster
Gäster får medfölja och klubbar utanför Höglands- och Njudungszonerna får inbjudas.
9 Information
Sammanställning över samlingsplatser, vägvisning, m.m. lämnas av ledningsgruppen till
klubbarnas kontaktpersoner i god tid före respektive vår- och höstsäsonger.
Veteran-OL annonseras på Höglandsveteranernas hemsida www.olveteran.se
Kontaktpersonerna sprider informationen till den egna klubbens veteraner.
10 Studiecirkel
Arrangemanget ”kulturkvarten” genomförs inom ramen för SISU:s studiecirkelverksamhet.
Nya deltagare skall uppge namn, adress, tel nummer och personnummer till Barbro, helst
första gången man deltar. Kontaktpersonerna ansvarar för att anmälan till Barbro sker.
11 Press
Arrangör lämnar resultat till Smålands-Tidningen, sportred. Helst på e-post sporten@smt.se för att införas på idrottssidan fredag eller lördag.
Ange rubriken Höglandets Veteran-OL.
12 Tävlingsrapport
Med utgångspunkt från erhållna resultatlistor upprättas en förenklad tävlingsrapport till
Smålands OF efter säsongen.
13 Tränings-OL på veteranbanor
Veteranbanorna kan utnyttjas för tränings-OL på tävlingsdagens kväll. Resp. arrangör
avgör omfattningen och annonserar detta på sin hemsida.
14 Klubbar och kontaktmän samt arrangörer och samlingsplatser
Se särskilda bilagor.

Örserum, Ekenässjön och Tranås i mars 2016 .
Tore Ivan Barbro