Ledningsgruppen

2008230
Till Höglandets veteranorienterare

Denna vår och sommar har ju inte varit sig lik på något sätt.  Vårens planerade veteranträffar på Höglandet ställdes in helt när coronapandemin blev en bister verklighet.  I stort sett all idrottsverksamhet lamslogs och det drabbade förstås också orienteringens tävlingsutbud.
Vårsäsongen var alltså förlorad men förhoppningar fanns om en höstsäsong. Dessa förhoppningar grusades när det inte har blivit några lättnader i utfärdade förbud och restriktioner. Vi hade inför höstsäsongen planerat en omstart och tagit fram riktlinjer för, som vi tyckte, coronasäkra arrangemang men uppmanades av Smålands OF att med tanke på smittorisken inte ordna några veterantävlingar. Många av våra veteraner är ju 70+ och tillhör därmed en riskgrupp. Vi följde naturligtvis Smålands OF:s råd och ställde in våra träffar, till att börja med under augusti i förhoppning att restriktionerna skulle lätta. I nuläget ser vi tyvärr inte några tecken på att detta kommer att ske inom den närmaste tiden.
Ledningsgruppen har därför beslutat att resterande träffar under 2020 ställs in.
Ett tråkigt men troligen ganska väntat beslut som i nuläget känns självklart. Vi är ju i gott sällskap, situationen är densamma inte bara för orienteringen utan för i stort sett alla i idrottssverige.
Nu blickar vi framåt mot, I första hand, veteranåret 2021. Då hoppas vi att det mesta har återgått till det normala så att vi kan mötas på veteranträffar med orientering och inte minst den sociala gemenskap som nog många saknat detta år.  Klubbarna får lägga årets banor i malpåse, de kommer säkert väl till pass nästa år.
Den inställda höstsäsongen innebär ju att den sedvanliga årsavslutningen med rådslag uteblir. Vi i den nuvarande ledningsgruppen kommer att planera vårsäsongen 2021 på vanligt sätt, sedan blir det kanske ett rådslag i samband med vårstarten.
Något som vi får återkomma till.

Sköt om er nu under hösten och vintern så att vi kan träffas när det blir vår!

Ekenässjön, Gränna, Tranås 2020-08-29
Ivan, Anders, Berith


Höglandets Veteran- OL

Efter ännu en grön och rekordblöt vinter är det snart dags för ännu ett år med veteranorientering på Höglandet. Som brukligt arrangerar SOK Aneby premiären, i år den 15 april, dock inte vid Tallbacken. Premiären är denna gång förlagd till Norrvalla IP, mellan Aneby och Hullaryd.

Vid det avslutande rådslaget i höstas beslutades att på korta banan ska utöver den ordinarie kartan i skala 1:5 000 också finnas kartor i skala 1:7 500 tillgängliga. De som önskar denna skala ska anmäla detta till sin klubbs kontaktperson som sedan meddelar resp. arrangör. Det krävs alltså föranmälan!

I övrigt inga förändringar i ”Bestämmelser för Höglandets Veteran-OL”.
Påminner också om att varje arrangör är ansvarig för att deras tävling läggs in i Eventors tävlingskalender.

Här på vår hemsida olveteran.se kommer information om vår verksamhet att finnas.
Resultatlistor, i word eller PDF-format sänds till ol-veteran.se snarast efter tävling.
Webbredaktören Lars-Erik Karlsson ansvarar sedan för att resultaten läggs ut på hemsidan och   lämnas till lokalpressen.
En omgång tävlingskartor lämnas tävlingsdagen till Lars-Erik för publicering på hemsidan.

Vårprogrammet med datum, samlingsplatser, mm. finns på fliken tävlingsprogram 2020. Klubbarna bör lägga in programmet på sina hemsidor samt informera sina veteraner om vårens program.
Under samma flik finns även ett förslag till program för hösten 2020. Önskemål om ändringar lämnas senast den 17 juni.

Välkomna till ännu en veteransäsong!
Ledningsgruppen
Ivan Karlsson


Utskriftsvänlig kopia

Till veteranorienterarna på Höglandet!

Snön ligger djupare än på flera år i skogarna på Höglandet. Barmark till
veteranpremiären känns just nu lite osäkert. Men vi hoppas att snön har
smält bort när det är dags för vårens första veterantävling.

Vi kan inför det kommande året hälsa en ny klubb välkommen till
Höglandets veteran- OL. Veteranerna i Boxholm/Mjölby OL har ju de senaste
åren synts allt oftare på våra veteranträffar och nu kommer de också att ställa
upp som arrangörer. Det betyder ett utökattävlingsprogram och det innebär
bl. a. att det blir vårpremiär i Boxholm redan den 11 april, en vecka tidigare
än brukligt.

I övrigt inga direkta nyheter utan veteranträffarna ska följa de inarbetade
rutiner som finns angivna i ”Bestämmelser för Höglandets veteran- OL”
som bifogas.
Observera att separata resultatlistor för damer och herrar även i år ska
upprättas på korta banan och mellanbanan, ej på långa och korta lätta banan.

På vår hemsida www.olveteran.se kommer all information om vår verksamhet
att finnas.

Resultatlistor, helst i word eller excel-format, sänds till larserik@olveteran.se
eller via kontaktfältet på hemsidan snarast efter tävling.
(OBS att det går endast skicka ett (1) dokument åt gången via kontaktfältet)

Lars-Erik Karlsson ansvarar för att resultat lämnas till lokalpressen.

Vårprogrammet med datum, samlingsplatser, m.m. finns här på hemsidan.
Klubbarna uppmanas att lägga in programmet på sina hemsidor och att
informera sina veteraner. Här finns också ett förslag till program för hösten 2018.

Önskemål om ändringar lämnas senast den 13 juni.

Välkomna till ännu en veteransäsong!
Ledningsgruppen
gm / Ivan Karlsson


Ledningsgrupp med uppgift att leda och administrera
verksamheten i Höglandets Veteran-OL:
2017
Till veteranorienterarna på Höglandet!

Ännu en mestadels grön och solfattig vinter går mot sitt slut och den stora skaran veteranorienterare på Höglandet ser nu fram mot att åter mötas för att tävla och umgås kommande onsdagar.
Den sextonde upplagan av Höglandets veteran-OL har premiär den 15 april i Aneby och följs av ytterligare åtta träffar under våren och försommaren.

Vid rådslaget i Lövhult den 22 oktober 2014 blev det inga ändringar i de gällande tävlings-
bestämmelserna. Det innebär alltså fortsatt fyra banor, oförändrade avgifter och annonsering enbart på klubbarnas hemsidor. Se också ”Bestämmelser för Höglandets veteran-OL” som bifogas.

Vi har ju numera en egen hemsida, www.olveteran.se , skapad av Lars-Erik Karlsson Tranås och han är också hemsidans webbredaktör. Resultaten från våra träffar ska läggas in på denna hemsida. Använd det formulär som finns under ”Kontakt” i hemsidans meny.
Resultatlistan bör också publiceras på arrangörsklubbens hemsida.

Vårprogrammet med datum, arrangörer, samlingsplatser, m.m. finns här nedan. Klubbarna uppmanas att lägga in det fullständiga programmet på sina hemsidor och att sprida informationen bland sina veteraner. Här finns också ett förslag till program för hösten 2015. Önskemål om ändringar i förslaget lämnas senast den 10 juni.
Välkomna till ännu en veteransäsong!
Ledningsgruppen
gm / Ivan Karlsson