Ledningsgruppen

Planeringsträffen i Sävsjö 22-10-26.
Val av ledningsgrupp
Inga nya förslag så vi gamle Kjell Lindholm och Anders Larsson fick nytt förtroende.
Det skulle kännas lite skönare om vi hade någon person från de södra delarna av Höglandet så inte koncentrationen av personer från Norr blir så stor. Arbetet i denna ledningsgrupp är ju inte på något vis betungande – inga möten mer än planeringsträffen å hösten samt att vi träffas på tävlingarna om något behöver utredas.
Så visa nu lite kurage och lämna förslag på en tredje medlem – åtminstone till nästa planeringsträff 25 oktober 2223 i Eksjö.


Höglandets veteran-OL                                              2021-10-02

Avslutningsträffen i Örsbäcken, Tranås inleds med sedvanlig orientering. Efter avslutad tävling blir det samling i klubblokalen för måltid och rådslag. Kostnaden för måltiden subventioneras delvis av vår egen kassa men en egenavgift på 60 kr per deltagare kommer att tas ut.

Anmälan om deltagande i den avslutande måltiden ska göras klubbvis till Håkan Axelsson, SOL Tranås senast vid träffen i Vetlanda (OK Njudung) den 13 oktober. Skriftlig anmälan med antal deltagare från klubben. Går också bra med e-post hkan.axelsson@telia.com

Ange i anmälan ev. önskemål om särskild kost.

Vid avslutningsträffen kommer som brukligt ett rådslag att hållas med utvärdering av årets veteran-OL på Höglandet som ju på grund av Corona-pandemin endast blev en höstsäsong. Synpunkter på vår verksamhet och förslag på förändringar kan lämnas till oss i ledningsgruppen, gärna före avslutningen. Kan gälla banor, banlängder, kartskala, svårighetsgrad på banorna, tidpunkt för start, startmellanrum, resultatrapportering, kulturinslaget, m.m.

En redovisning och utvärdering av höstens klubbmatch mot Södra Vätterbygdens veteraner står också på programmet och så ska en ledningsgrupp för 2022 utses.

Vid rådslaget i Örsbäcken kommer jag att lämna mitt uppdrag i ledningsgruppen. Efter att ha varit med i ledningsgruppen alltsedan den bildades 2003 anser jag att det är dags för ännu en föryngring och förnyelse av denna. Ni uppmanas nu att komma med förslag på ny ledamot i ledningsgruppen så att hen kan utses vid rådslaget!

Ledningsgruppen/Ivan Karlsson


Höglandets Veteran-OL

20-12-03

2020 går mot sitt slut, ett år olikt alla andra. Coronapandemin som började i våras påverkar fortfarande i hög grad vårt dagliga liv med restriktioner, inte minst när det gäller våra fritidssysselsättningar. Idrotten har ju drabbats hårt, det gäller även orientering, framförallt tävlingsverksamheten, där de flesta tävlingsarrangemang fått ställas in. I stället har olika former av motionsorientering fått ett uppsving och där kan man notera ett stort intresse för de arrangemang som ordnats.
En följd av coronapandemin blev att både vår- och höstsäsongen för Höglandets Veteran-OL har fått ställas in. Stoppet för vårsäsongen var ju ganska självklart, däremot hade vi hoppats på en coronaanpassad höstsäsong. Anvisningar för coronasäkra veteranträffar togs fram, men bedömdes otillräckliga vilket resulterade i att även höstsäsongen ställdes in.

Nu lämnar vi 2020 bakom oss och blickar framåt mot 2021 och då i första hand vårsäsongen 2021. Bifogat finns ett förslag till tävlingsprogram och nu vill vi före årets slut ha era synpunkter på detta och om tilldelade tävlingsdagar passar. Lämnas till Ivan, tel. 070-658 76 69 eller e-post Ivan.karlsson@telia.com

I nuläget är det svårt att sia om coronaläget en bit in på 2021. Därför kommer vi att under februari ha en dialog med samtliga Höglandsklubbar. Beroende på läget då kan det bli aktuellt med justeringar i det tänkta upplägget som kommer att baseras på de anvisningar som togs fram till höstsäsongen 2020. Bifogas också. Värt att notera är att riskgruppen 70+, till vilken de flesta av våra veteraner hör, numera åter anses kunna fatta egna beslut!

Vår absoluta målsättning är att veteranorienteringarna på Höglandet ska göra comeback våren 2021!

Med orienteringshälsningar
Ledningsgruppen/Ivan Karlsson

 PM för arrangörer och deltagare, höstsäsongen 2020
Obs! Detta PM avses att i tillämpliga delar gälla även under vårsäsongen 2021.

Arrangörer
Eventor:
Alla veteranträffarna ska läggas in i Eventor. Möjlighet att föranmäla sig fram till kl. 22 dagen före tävlingen ska finnas.
Parkering: Planera gärna för ett ökat antal bilar då deltagarna troligen inte kommer i fullsatta bilar.
Samlingsplats: Viktigt med en rymlig samlingsplats för att hålla avstånd och undvika trängsel.
Betalning av startavgift: Swish, vid kontant betalning jämna pengar, ej växel.
Val av bana och starttid: Ett bord för varje bana. Snitsla fålla. Endast en person åt gången vid bordet.
På varje bord ska det finnas handsprit. Gärna också på någon mer plats.
Dataregistrering av SI-pinne: Snitslad fålla.
Startplats: Snitsla en fålla för varje bana och kartlåda.
Mål: Placeras om möjligt en bit från samlingsplatsen.
Utstämpling: Snitsla smal fålla fram till utstämplingen. Ordningsvakt kan behövas.
Resultat: Ingen resultatgivning på plats. Resultaten läggs ut på hemsidan.

Kulturkvart: Utgår tills vidare. Kan bli aktuell senare under hösten.

Deltagare
Allt deltagande sker på egen risk.
Åk inte i fullsatta bilar till träffarna.

På samlingsplatsen: Var noga med att hålla avstånd.
Val av bana och starttid: Ett bord för varje bana och endast en person åt gången vid bordet.
Föranmäl dig gärna via Eventor.
Betalning startavgift 30 kr: Du som har Swish använd det betalningssättet.

Övriga betalar kontant med jämna pengar. Obs! Inga pengar växlas.
Se också ovanstående PM för arrangörer.

Till sist
Håll avstånd i alla sammanhang vid höstens träffar. Låt inte tävlingsivern ta överhand!
Slopa det sedvanliga eftersnacket över tävlingskartan! Hur disciplinerat vi agerar vid de första träffarna är avgörande för höstens fortsatta träffar. Vi känner oss trygga med dessa tillfälliga regler och är övertygade om att de kommer att följas av Höglandsveteranerna.
Nästa vår hoppas vi att allt har återgått till det normala igen.

Ekenässjön, Gränna, Tranås i juni 2020
Ivan, Anders, Berith


200823
Till Höglandets veteranorienterare

Denna vår och sommar har ju inte varit sig lik på något sätt.  Vårens planerade veteranträffar på Höglandet ställdes in helt när coronapandemin blev en bister verklighet.  I stort sett all idrottsverksamhet lamslogs och det drabbade förstås också orienteringens tävlingsutbud.
Vårsäsongen var alltså förlorad men förhoppningar fanns om en höstsäsong. Dessa förhoppningar grusades när det inte har blivit några lättnader i utfärdade förbud och restriktioner. Vi hade inför höstsäsongen planerat en omstart och tagit fram riktlinjer för, som vi tyckte, coronasäkra arrangemang men uppmanades av Smålands OF att med tanke på smittorisken inte ordna några veterantävlingar. Många av våra veteraner är ju 70+ och tillhör därmed en riskgrupp. Vi följde naturligtvis Smålands OF:s råd och ställde in våra träffar, till att börja med under augusti i förhoppning att restriktionerna skulle lätta. I nuläget ser vi tyvärr inte några tecken på att detta kommer att ske inom den närmaste tiden.
Ledningsgruppen har därför beslutat att resterande träffar under 2020 ställs in.
Ett tråkigt men troligen ganska väntat beslut som i nuläget känns självklart. Vi är ju i gott sällskap, situationen är densamma inte bara för orienteringen utan för i stort sett alla i idrottssverige.
Nu blickar vi framåt mot, I första hand, veteranåret 2021. Då hoppas vi att det mesta har återgått till det normala så att vi kan mötas på veteranträffar med orientering och inte minst den sociala gemenskap som nog många saknat detta år.  Klubbarna får lägga årets banor i malpåse, de kommer säkert väl till pass nästa år.
Den inställda höstsäsongen innebär ju att den sedvanliga årsavslutningen med rådslag uteblir. Vi i den nuvarande ledningsgruppen kommer att planera vårsäsongen 2021 på vanligt sätt, sedan blir det kanske ett rådslag i samband med vårstarten.
Något som vi får återkomma till.

Sköt om er nu under hösten och vintern så att vi kan träffas när det blir vår!

Ekenässjön, Gränna, Tranås 2020-08-29
Ivan, Anders, Berith


Höglandets Veteran- OL

Efter ännu en grön och rekordblöt vinter är det snart dags för ännu ett år med veteranorientering på Höglandet. Som brukligt arrangerar SOK Aneby premiären, i år den 15 april, dock inte vid Tallbacken. Premiären är denna gång förlagd till Norrvalla IP, mellan Aneby och Hullaryd.

Vid det avslutande rådslaget i höstas beslutades att på korta banan ska utöver den ordinarie kartan i skala 1:5 000 också finnas kartor i skala 1:7 500 tillgängliga. De som önskar denna skala ska anmäla detta till sin klubbs kontaktperson som sedan meddelar resp. arrangör. Det krävs alltså föranmälan!

I övrigt inga förändringar i ”Bestämmelser för Höglandets Veteran-OL”.
Påminner också om att varje arrangör är ansvarig för att deras tävling läggs in i Eventors tävlingskalender.

Här på vår hemsida olveteran.se kommer information om vår verksamhet att finnas.
Resultatlistor, i word eller PDF-format sänds till ol-veteran.se snarast efter tävling.
Webbredaktören Lars-Erik Karlsson ansvarar sedan för att resultaten läggs ut på hemsidan och   lämnas till lokalpressen.
En omgång tävlingskartor lämnas tävlingsdagen till Lars-Erik för publicering på hemsidan.

Vårprogrammet med datum, samlingsplatser, mm. finns på fliken tävlingsprogram 2020. Klubbarna bör lägga in programmet på sina hemsidor samt informera sina veteraner om vårens program.
Under samma flik finns även ett förslag till program för hösten 2020. Önskemål om ändringar lämnas senast den 17 juni.

Välkomna till ännu en veteransäsong!
Ledningsgruppen
Ivan Karlsson


Utskriftsvänlig kopia

Till veteranorienterarna på Höglandet!

Snön ligger djupare än på flera år i skogarna på Höglandet. Barmark till
veteranpremiären känns just nu lite osäkert. Men vi hoppas att snön har
smält bort när det är dags för vårens första veterantävling.

Vi kan inför det kommande året hälsa en ny klubb välkommen till
Höglandets veteran- OL. Veteranerna i Boxholm/Mjölby OL har ju de senaste
åren synts allt oftare på våra veteranträffar och nu kommer de också att ställa
upp som arrangörer. Det betyder ett utökattävlingsprogram och det innebär
bl. a. att det blir vårpremiär i Boxholm redan den 11 april, en vecka tidigare
än brukligt.

I övrigt inga direkta nyheter utan veteranträffarna ska följa de inarbetade
rutiner som finns angivna i ”Bestämmelser för Höglandets veteran- OL”
som bifogas.
Observera att separata resultatlistor för damer och herrar även i år ska
upprättas på korta banan och mellanbanan, ej på långa och korta lätta banan.

På vår hemsida www.olveteran.se kommer all information om vår verksamhet
att finnas.

Resultatlistor, helst i word eller excel-format, sänds till larserik@olveteran.se
eller via kontaktfältet på hemsidan snarast efter tävling.
(OBS att det går endast skicka ett (1) dokument åt gången via kontaktfältet)

Lars-Erik Karlsson ansvarar för att resultat lämnas till lokalpressen.

Vårprogrammet med datum, samlingsplatser, m.m. finns här på hemsidan.
Klubbarna uppmanas att lägga in programmet på sina hemsidor och att
informera sina veteraner. Här finns också ett förslag till program för hösten 2018.

Önskemål om ändringar lämnas senast den 13 juni.

Välkomna till ännu en veteransäsong!
Ledningsgruppen
gm / Ivan Karlsson


Ledningsgrupp med uppgift att leda och administrera
verksamheten i Höglandets Veteran-OL:
2017
Till veteranorienterarna på Höglandet!

Ännu en mestadels grön och solfattig vinter går mot sitt slut och den stora skaran veteranorienterare på Höglandet ser nu fram mot att åter mötas för att tävla och umgås kommande onsdagar.
Den sextonde upplagan av Höglandets veteran-OL har premiär den 15 april i Aneby och följs av ytterligare åtta träffar under våren och försommaren.

Vid rådslaget i Lövhult den 22 oktober 2014 blev det inga ändringar i de gällande tävlings-
bestämmelserna. Det innebär alltså fortsatt fyra banor, oförändrade avgifter och annonsering enbart på klubbarnas hemsidor. Se också ”Bestämmelser för Höglandets veteran-OL” som bifogas.

Vi har ju numera en egen hemsida, www.olveteran.se , skapad av Lars-Erik Karlsson Tranås och han är också hemsidans webbredaktör. Resultaten från våra träffar ska läggas in på denna hemsida. Använd det formulär som finns under ”Kontakt” i hemsidans meny.
Resultatlistan bör också publiceras på arrangörsklubbens hemsida.

Vårprogrammet med datum, arrangörer, samlingsplatser, m.m. finns här nedan. Klubbarna uppmanas att lägga in det fullständiga programmet på sina hemsidor och att sprida informationen bland sina veteraner. Här finns också ett förslag till program för hösten 2015. Önskemål om ändringar i förslaget lämnas senast den 10 juni.
Välkomna till ännu en veteransäsong!
Ledningsgruppen
gm / Ivan Karlsson