Tävlingsrapport GBOK

Redovisning veteranorientering

Tävlingsrapport Grännabygdens OK

Datum:                      2024-06-12
Plats:                          Ölmstad IP
Väder:                        20 grader för det mesta soligt
Tävl.ledare:             Sten Åström
Banläggare:             Jan-Olof Nyberg
Karta:                         Ölmstad väst
Övriga:                       9 personer
Antal startande:    58


Datum:                      2023-10-04
Plats:                          Öxnegården Husqvarna
Väder:                        14 grader mulet, blåsigt delvis soligt
Tävl.ledare:             Sonny Andersson
Banläggare:             Klas Björk, Anders Frönell
Start:                           Sven-Åke Karlsson
Övriga:                       4 personer
Antal startande:    53


Datum: 31 maj 2023
Arrangör: Gränna-Bygdens OK
Plats: Soligt, varmt runt 20 grader
Tävlingsledare: Sten Åström
Banläggare: Jan-Olof Nyberg
Funktionärer: Björn Tiger, Göran Jansson, Anita Downie,
Anders Larsson och Ingemar Berglund
Övriga: 4st
Antal startande: 54 st


Arrangör: Grännabygdens OK
Datum: 2022-10-05
Plats: Klubbstugan GrännaBerget
Karta: GrännaBerget
Tävlingsledare: Anders Larsson
Banläggare: Jan-Olof Nyberg
Övriga funktionärer: Björn Thiger, Göran Jansson samt Monica Larsson
Övriga deltagare: Ingalill Fransson, Christina Ahnström, Esse Hansson och Christina Larsson
Väder: Grått väder med lite molnighet uppehåll 13 grader
Antal deltagare:
46 (Totalt med S. Vätterbygden 123)


Arrangör: Grännabygdens OK
Datum: 2022-06-01
Plats: Glassås
Karta: Glassås
Tävlingsledare: Sten Åström
Banläggare: Jan-Olof Nyberg
Övriga funktionärer: Anders Larsson, Björn Thiger, Conny Simonsson, Gunilla och Göran Jansson samt Bertil Källström.
Övriga deltagare: Anna Kyhlberg, Ulla Sandahl, Helene Olausson, Ingalill Fransson, Berith Karlsson, Bengt och Marianne Lif samt Anna Sonnert
Väder: Skönt sommarväder med lite molnighet
Antal deltagare:
130


Redovisning veteranorientering

Arrangör: Grännabygdens OK
Datum: 2021-10-06
Plats:
Öxnegården Huskvarna
Väder:  Regnigt innan tävlingen men uppehåll under tävlingen temperaturen runt 12 grader.
Tävlingsledare: Sten Åström
Banläggare: Jan-Olof Nyberg
Deltagare: 55 tävlande,
Funktionärer: Anders Larsson, Claes Björk, Stefan och Susanne Dittmer och Anders Frönell.
Övriga deltagare: Christina Larsson, Berith Karlsson, Inga-Lill Fransson, Esse Hansson, Lars-Åke Brengdahl, Nils-Birger Johansson och Ivan Karlsson
Övrigt: Tävlingen genomfördes som ett samarrangemang med Vätterbygdens veteraner så det totala antalet startande blev 123 personer.


Redovisning veteranorientering
Datum: 25 september 2019
Arrangör: Grännabygdens OK
Plats:
GBOK-stugan Grännaberget
Väder: Mulet 12 grader måttlig vind.
Tävlingsledare: 
Sten Åström
Banläggare: 
Jan-Olof Nyberg
Övriga funktionärer: 
Anders Larsson, Göran och Anita Ericsson, Göran Jansson, Björn Tiger.
Antal startande:
76 st. totalt 84 st.
Övriga deltagare: Christina Ahnström, Anna Kyhlberg, Barbro Rydén, Christina Larsson, Marianne Lif, Ivan Karlsson, Ingalill Fransson, Monica Lindvall och Kyösti Turtiainen.
Kulturkvart: 
Pelle Brant sjöng och berättade om Bluegrass på Grännaberget.


Redovisning av Gränna-Bygdens OK:s veteranorientering
Datum: 8 maj 2019
Arrangör: Gränna-Bygdens OK
Plats: Adelövs Friskola
Väder: Växlande molnighet, 7 grader, måttlig vind
Tävlingsledare: Sten Åström
Banläggare: Jan-Olof Nyberg
Övriga funktionärer: Göran o Anita Eriksson, Göran o Gunilla Jansson,
Björn Tiger och Anders Larsson
Antal startande: 67 st
Övriga deltagare: Ivan Karlsson, Marianne Lif, Christina Ahnström, Ann- Marie Birgersson, Barbro Rydén och Ingalill Fransson
Kulturkvart: Katrine Charlander-Ljungqvist berättade om Adelövs friskola


 

Redovisning av Gränna-Bygdens OK:s veteranorientering

Arrangör:                                   Gränna-Bygdens OK
Datum                                          181017
Plats                                             GBOK-stugan, Gränna-Berget
Väder                                           Soligt c:a 14 grader varmt
Tävlingsledare                         Sten Åström
Banläggare                               Jan-Olof Nyberg
Övriga funktionärer            Anders Larsson, Anita Eriksson, Göran Eriksson, Göran                                                               Jansson o Björn Thiger
Övriga deltagare                    Barbro Rydén o Ivan Karlsson
Antal startande                      68 st, totalt 77 st
Kulturkvart                              Pelle Branth sjöng och berättade om Bluegrass-musiken


Redovisning av Gränna-Bygdens OK:s veteranorientering

Arrangör:                                 Gränna-Bygdens OK
Plats:                                           Åsa gård, Örserum
Dag:                                              16 maj 2018
Väder:                                         Högsommarväder, nästan för varmt
Tävlingsledare:                       Sten Åström
Banläggare:                              Jan-Olof Nyberg
Övriga funktionärer:           Anders Larsson, Göran o Anita Ericsson,  Björn Thiger,                                                                 Björn o Nanna Almér
Antal startande:                     66 st +8 funktionärer + en övrig  Totalt 75 st
Övrig deltagare:                     Connie Vilgom OK Gränsen
Kulturkvart:                            Eftersom både den ordinarie och andrahandsföre-                                                                           dragshållaren fått  förhinder fick Sten Åström ta föredraget                                                         om vildsvin.