Rådsslag

Anteckningar från rådslag med Höglandets Veteran-OL i Tranås den 27 /10 2021

När Höglandsveteranerna samlades till årets sista träff hade det förflutit två år sedan vi senast höll rådslag för att sammanfatta årets säsong och blicka framåt mot nästa år. Årets avslutning var förlagd till SOL Tranås klubbstuga Örsbäcken. Här bjöds först deltagarna på bra och utslagsgivande banor, signerade duon Bengt Larsson och Lars-Åke Brengdahl. Orienteringen lockade 76 veteraner till start, läs fortsättningen här

Parentation i samband med rådslaget


Anteckningar från rådslag med Höglandets Veteran-OL i Nässjö den 23/10 2019
Finalen för den tjugonde veteransäsongen på Höglandet var förlagd till Lövhults friluftsområde utanför Nässjö. 97 veteraner, varav 5 ”utsocknes” ställde upp på de fyra banor som var strängade i terrängen mellan Lövhult och Sörängen.
Läs hela artikeln här…


Anteckningar från rådslag med Höglandets veteran-OL i Aneby den 24/10 2018.
Höglandsveteranernas sista träff 2018 var förlagd till två olika platser. Den inledande tävlingsdelen avgjordes vid SOK Anebys klubbstuga Tallbacken där lagom och lättsam orientering på sprintkarta väntade. 103 veteraner ställde upp, vilket innebar en tangering av deltagarrekordet från årsavslutningen i Sävsjö 2016. Läs mer…..


Anteckningar från rådslag med Höglandets veteran-OL i Eksjö den 18/10 2017
När Höglandsveteranerna avverkat den tävlingsmässiga delen av årets sista träff samlades
man i foajén på Olsbergs Arena för måltid och rådslag. Tävlingsledaren Göran Nilsson kunde hälsa 124 veteraner, varav 95 tävlande, välkomna.
Efter måltiden följde sedvanligt rådslag. Innan rådslaget inleddes fick Annika Fyhr,
anläggningschef i Eksjö kommun, tillfälle att presentera Olsbergs Arena, en förnämlig
anläggning invigd 2011 och samfinansierad av Olsbergs Hydraulics AB och Eksjö kommun.
Arenan som används vid sport- nöjes och kulturarrangemang har 825 läktarplatser och 475 platser på golvet, sammanlagt 1300 sittplatser.

Rådslaget leddes av Tore Johansson och Ivan Karlsson.
Inledningsvis tackades Eksjö SOK för att de på ett förträffligt sätt arrangerat årsavslutningen.
Orienteringsdelen var denna dag av sprintkaraktär med en mix av stadsbebyggelse, ängs- och parkmark. Perfekt, lagom lättsam avslutning på en lång veteransäsong.
Nya veteraner tillkommer varje år, detta år blev tillskottet elva varav ett flertal var närvarande Till nykomlingarna får väl också räknas den sextett från Boxholm/Mjölby OL som deltagit flitigt i våra träffar under året. De svarade bl. a. för en avgörande insats när Höglandet vann klubbmatchen mot Södra Vätterbygden.
Från och med nästa år kommer Boxholm/Mjölby OL att ingå i Höglandets veteran-OL även som arrangörer. Vårsäsongen 2018 kommer att inledas en vecka tidigare än planerat, den 11 april arrangeras den första vårtävlingen i Boxholm. Veteranerna från Boxholm/Mjölby hälsades välkomna i vår gemenskap.
Under året har fyra veteraner för alltid lämnat vår krets. Dessa är Gunnar Gustafsson, SOL
Tranås, Olle Gustafsson, SOL Tranås, Elam Karlsson, OK Bävern och Gerd Walfridsson,
SOK Aneby. Parentation över de bortgångna hölls vid årets premiärtävling i Aneby.
Statistik över årets tävlingar presenterades. Av denna framgick att de två senaste årens
kraftiga ökningar har brutits och att vi i år får notera en minskning av antalet starter. De 20 träffarna har samlat 1418 startande mot 1560 förra året, en minskning med 142 starter. Det var särskilt våren som drog färre deltagare medan höstens siffror har varit bättre. En stor del av minskningen återfinns på mellanbanan medan övriga banor står för mindre bortfall.
Två av årets tävlingar har samlat över 90 startande: avslutningen i Eksjö med 95 och
klubbmatchen i Nässjö med 92 startande.
Samtliga Höglandsklubbar har arrangerat en eller flera träffar under året.
Sedan några år har veteranerna fyra banor att välja på: kort, kort-lätt, mellan och långa.
Banlängder och svårighetsgrad har följt uppsatta regler.
Förslag till program för vårsäsongen 2018 har sänts ut till klubbarnas kontaktmän och även publicerats på hemsidan. Det omfattade nio träffar med start i Aneby den 18 april.
Reviderades vid rådslaget då nytillskottet Boxholm/Mjölby OL kommer att svara för
vårpremiär redan den 11 april. Vårsäsongen kommer alltså att omfatta 10 tävlingar och
programmet fastställdes av rådslaget.
Stefan Larsson, OK Njudung, pläderade för ett utökat veteranprogram genom en tidigare
vårstart och en förlängning av höstsäsongen. En tidigare vårstart blir det ju 2018 genom
Boxholm/Mjölbys inträde som arrangör och sedan fick ledningsgruppen i uppdrag att under våren ta upp en diskussion med Höglandsklubbarna om en ev. förlängning av höstsäsongen.
Detta förutsätter villiga arrangörer, lämpliga tävlingsområden och tillgång till omklädnad och dusch inomhus.
Startavgiften oförändrad, 30 kr, duschavgift 10 kr när varmdusch inomhus finns. Avgiften
betalas vid anmälan. Uppgift om samlingsplats och duschmöjligheter lämnas till undertecknad senast den 1 mars 2018. Dessa uppgifter kommer att finnas på vår hemsida www.olveteran.se och träffarna bör också annonseras på klubbarnas egna hemsidor.
Beslutades att vid veteranträffarna ska finnas fyra banor: kort, kort-lätt, mellan och långa.
Banornas svårighetsgrad ska följa de normer som anges i ”Bestämmelser för Höglandets
veteran-OL”. Kartskalan ska vara 1:7 500 på mellan och långa banan samt 1:5 000 på de båda korta banorna. Startmellanrum 2 minuter på samtliga banor och första start kl. 09.30.
Tävlingskartan ska som tidigare delas ut 1 minut före start.
Resultatlistorna kommer att läggas ut på vår hemsida www.olveteran.se där Lars-Erik
Karlsson är webbredaktör. Klubbarnas kontaktpersoner ansvarar för att resultaten snarast efter genomförd tävling sänds till vår hemsida. Lars-Erik ansvarar i fortsättningen också för att resultat lämnas till lokalpressen. Vid varje träff ska också en omgång tävlingskartor lämnas till Lars-Erik för publicering på hemsidan.
Veteranträffarna avslutas av tradition med en kulturkvart. Årets program har haft ett varierat innehåll med bl.a. sång och musik, bildvisningar, m.m. Beslöts att kl. 12.00 ska gälla som start för kulturkvarten men att arrangören kan tidigarelägga den, dock tidigast till kl. 11.45.
Barbro Rydén redogjorde för cirkelverksamheten. Antalet studiecirklar har i år varit 16.
Pengarna som erhålls från SISU används till arvode vid kulturkvartar, utgifter för
administration, bidrag till avslutningsmåltid, uppvaktning, tack o.d.
Under året har Höglandsveteranerna och Södra Vätterbygdens veteraner mötts i två
klubbmatcher. Skillingaryds FK arrangerade vårens stafettklubbmatch den 1 juni. Höglandet ställde upp med 14 lag och lade beslag på de tre första platserna. Det hjälpte dock föga utan vi förlorade lagtävlingen klart. I det segrande Höglandslaget sprang Stellan Ahnström, Gunvor Arbin och Lars-Åke Brengdahl.
Höstens individuella klubbmatch arrangerades av Nässjö OK den 13 september i Lövhult.
Antalet startande var stort, 82 från Höglandet och 84 från Vätterbygden. Tillsammans med 14 på en kort-lätt bana så startade 180 veteraner denna dag. Lagtävlingen blev mycket jämn och spännande men till sist stod Höglandet som segrare med 17 poängs marginal.
Vårens stafettklubbmatch har aldrig slagit igenom riktigt, antalet deltagare är betydligt lägre än vid höstens klubbmatch. Förslag förelåg nu att stafettklubbmatchen slopas och ersätts av en individuell klubbmatch med lagtävling. Förslaget är förankrat hos Södra Vätterbygdens veteraner. Rådslaget beslutade i enlighet med förslaget och den nya klubbmatchen kommer att arrangeras av SOL Tranås onsdagen den 30 maj 2018.
Vid valet av ledningsgrupp förelåg avsägelse från Barbro Rydén. Efter 15 års idogt och
samvetsgrant arbete med redovisning till SISU önskade nu Barbro att lämna sitt uppdrag.
Föreslog själv sin efterträdare, Berith Karlsson, SOL Tranås. Bra förslag tyckte rådslaget och utsåg Berith till ny ledamot i ledningsgruppen med ansvar för kontakterna med SISU. Övriga i ledningsgruppen, Tore Johansson och Ivan Karlsson fick förnyat förtroende ännu ett år.
Barbro Rydén som nu lämnar ledningsgruppen efter 15 år avtackades med blommor och stora applåder från veteranerna. Efterträdaren Berith Karlsson hälsades välkommen till
ledningsgruppen och sina kommande uppgifter. Lars-Erik Karlsson, webbredaktör för vår
hemsida tackades också med blommor för engagerat och träget arbete med vår hemsida.
Ingen årsavslutning utan en dikt av Tore Johansson som denna gång skaldade sålunda:

Nu kommer hösten, mörk och kulen
Springa, cykla på gym eller ut och vandra
Ja, tiden lackar mot julen
Det är nyttigt, ta med er dom andra
Nu får ni bita er i armen och ta i
Man kan åka skidor på en sjö
Om det något vettigt till nästa år ska bli
Det fattas bara att det blir is och snö
Inte känna sig lat och murken
Ja, ni måste hålla er friska till april
Bara sitta hemma framför dum-burken
För då ska vi i Aneby bjuda till
Nej ut och rör på er på bästa sätt
Närmare bestämt den 18:e ska det bli
Så att ni på kalorierna sätter sprätt
Så då hoppas vi att många tittar förbi

Allra sist sjöngs vår veteranvisa. Textförfattaren Allan Olovsson ledde med bravur allsången.
Vid tangenterna
Ivan Karlsson
———————————————————————————————————-
Program för vårsäsongen 2018
04-11 Boxholm/Mjölby OL
04-18 SOK Aneby
04-25 IFK Stockaryd
05-02 OK Njudung
05-09 Nässjö OK
05-16 Grännabygdens OK
05-23 Eksjö SOK
05-30 SOL Tranås klubbmatch
06-07 OK Bävern
06-13 Annebergs GIF


Anteckningar från rådslag med Höglandets veteran-OL i Sävsjö  onsdagen den 19/10 2016

När Höglandsveteranerna samlades till den avslutande höstträffen passerades drömgränsen 100 startande vid veteran-OL på Höglandet. Ny samlingsplats vid BodaBorg, terrängområde som var nytt för alla veteranerna och ett imponerande deltagarrekord med 103 startande kunde summeras innan veteranerna samlades inne på BodaBorg för avslutande måltid och rådslag.
En god och riklig måltid, tillagad i BodaBorgs eget kök, serverades och efter måltiden följde det sedvanliga rådslaget som leddes av Ivan Karlsson och Tore Johansson.
Rådslaget inleddes med ett tack till IFK Sävsjö för ett förträffligt arrangemang innan det var dags att summera och kommentera veteranåret 2016 och fatta beslut om verksamheten 2017.

Konstaterades först att det var den sjuttonde säsongen för Höglandets veteran-OL och att deltagarantalet fortsätter att öka. Detta innebär förstås att nya veteraner tillkommit under året, nio av totalt tolv var närvarande vid rådslaget och fick tillfälle att kort presentera sig och hälsades välkomna i vår gemenskap.

Två veteraner har under året för alltid lämnat vår krets. Hans-Olav Hoa Austli, Anneberg avled i februari och Bertil Flink, Nässjö i mars. Deras minne hedrades vid årets första träff i Aneby.

Statistiken för 2016 visar åter på rekord i antal starter. Trots en tävling mindre än förra året är antalet starter högre, sammanlagt 1560 starter och genomsnittet per tävling är 78 mot drygt 72 under förra året. Under höstsäsongen har fyra tävlingar samlat mer än 90 startande med rekordnoteringen 103 startande vid årets final. Mellanbanan samlar som vanligt flest deltagare men samtliga banor ökar.
Alla Höglandsklubbarna har arrangerat en eller två träffar under året.

Förslag till program för vårsäsongen 2017 har tidigare sänts ut till klubbarnas kontaktmän.
Det omfattar tio tävlingar med start i Aneby den 12 april och godkändes utan ändringar. Startavgiften blir oförändrad, 30 kr, liksom duschavgiften på 10 kr när varmdusch inomhus finns. Avgifterna betalas vid anmälan. Uppgift om samlingsplats och duschmöjligheter lämnas till undertecknad senast den 1 mars 2017. Dessa uppgifter kommer att finnas på vår hemsida www.olveteran.se  och träffarna bör också annonseras på klubbarnas egna hemsidor.
Sedan några år finns det fyra banor att välja på. Den kort-lätta banan har i år i genomsnitt 11 startande per tävling och ger de veteraner som av olika anledningar har svårt att ta sig fram i obanad terräng eller kanske inte är så säkra orienterare möjlighet att med behållning delta i våra träffar.

Beslutades att vid veteranträffarna ska erbjudas fyra olika banor: kort, kort-lätt, mellan och långa.
Banornas svårighetsgrad ska följa de normer som anges i ”Bestämmelse för Höglandets veteran-OL”
Kartskalan ska vara 1:7 500 på mellan- och långa banan samt 1:5 000 på de båda korta banorna.
Inför årets säsong infördes en startmellanrum på två minuter för samtliga banor samtidigt som första start tidigarelades till 9.30. Rådslaget beslutade att samma ska gälla även under 2017. Ett förslag att återgå till 1 minuts startmellanrum och första start kl. 10.00 vann inte gehör.
Tävlingskartan ska som tidigare delas ut 1 minut före start.

Resultatlistorna kommer att läggas ut på vår hemsida www.olveteran.se där Lars-Erik Karlsson är webbredaktör. Klubbarnas kontaktmän ansvarar för att resultaten snarast efter arrangerad träff sänds till vår hemsida. Vid varje träff ska också en omgång tävlingskartor lämnas till Lars-Erik Karlsson för publicering på hemsidan. På förslag rekommenderas klubbarna att se till att en utskriven resultatlista finns i klubbstugan då det inte är alla veteraner som har tillgång till dator.

Kulturkvarten som under alla år avslutat våra träffar har under året bjudit på varierande ämnen, allt från musik och sång till bildvisningar m.m. Förutom en uppskattad programpunkt vid våra träffar är den grunden för det bidrag på 14000 kr som vi varje år får från SISU. Rådslaget var enigt om att kulturkvarten även i fortsättningen ska vara en del av våra träffar.
Barbro Rydén redogjorde för studiecirkelverksamheten. Antalet studiecirklar har även i år varit 14 till antalet och de ger bidrag från SISU. Pengarna från SISU är avsedda för kulturkvartar, mindre administration, bidrag till avslutningsmåltid, mindre utgifter, t ex uppvaktning, tack o.d.
Barbro tackades för sitt arbete med studiecirklarna med en varm applåd.

Vårens stafettklubbmatch mot Södra Vätterbygdens veteraner arrangerades av OK Njudung vid Parken i Landsbro. Höglandet ställde upp med hela 22 lag medan uppslutningen från Vätterbygden var sämre med endast 11 startande lag. Tävlingen slutade liksom förra året med en dubbelseger för Höglandet och i det segrande laget ingick Åke Eckerbom, Margareta Larsson och Jan-Ola Karlsson. Även lagtävlingen togs med god marginal hem av Höglandet.
Stafettklubbmatchen möts av en viss tveksamhet från en del av våra veteraner och dess framtid diskuterades livligt på rådslaget. Till sist beslutades dock att vi ska delta med lag vid nästa års klubbmatch som arrangeras av Södra Vätterbygden.

Den individuella klubbmatchen arrangerades av IK Hakarpspojkarna den 8 september. Tävlingsplats var Älgön mellan Bälaryd och Ryd där IKHP bjöd på fin terräng och utslagsgivande banor. 72 veteraner från Höglandet kämpade väl men lagsegern gick trots detta till Södra Vätterbygden med 71 poängs marginal. Nästa år är det Höglandets tur att arrangera denna klubbmatch.

Den ålderstigna ledningsgruppen, bestående av Tore Johansson, Ivan Karlsson och Barbro Rydén, fick än en gång förnyat förtroende. Förnyelse och föryngring av ledningsgruppen blir alltmer aktuell och rådslagets deltagare uppmanades att ta fram förslag på lämpliga personer som kan efterträda den nuvarande ledningsgruppen.

Stefan Larsson, OK Njudung föreslog att resultatlistan för korta banan och mellanbanan delas upp i herrklass och damklass. I den nuvarande gemensamma resultatlistan har damerna svårt att hävda sig och kommer ofta på en mer undanskymd plats. I lokalpressens resultatredovisning som oftast omfattar de tre bästa från varje bana dominerar herrarna, något som skulle ändras med separata resultatlistor.
Rådslaget beslöt i enlighet med Stefans förslag att resultaten på korta- och mellanbanan delas upp i herrklass och damklass. Beslutet gäller i första hand under 2017.

Det har blivit tradition med en dikt av Tore Johansson vid avslutningen. I år skaldade Tore sålunda:
Nu lämnar vi fina BodaBorg
Men i hjärtat är det ju sorg
2016-säsongen är nu till ända
Det är inte bara att åka hem och så återvända

Nej nu kan vi gå i vinterdvala
Eller träna med att gå, springa, åka på skidor hala
Tänk er en fin vinterdag med snö och is på sjön
Skidorna går bra i spåret, det är väl en dröm.

Att valla det är ju ett trix
Men sa inte Arne i Vetlanda att det går bra med blå Swix
Man kanske inte kan lita på allt som han säjer
Det kan ju finnas andra grejer.

Men plötsligt så tittar vårsolen fram
Och då vill vi ju ut och orientera igen, minsann
Känna om vinterträningen har givit resultat
Och det brukar ju visa sig ganska snart.

Och vart vänder ni er då när suget blir för stort?
Jo, till Aneby som ni alltid på våren gjort
Den tolfte april kommer ni med en jäkla fart
Då hoppas vi att 100-rekordet redan är klart.

Vår webbredaktör Lars-Erik Karlsson tackades med en blomma för sitt engagerade arbete med vår hemsida under året. En av våra mesta veteraner, Rune Gunnarsson i Nässjö, 75 år ung under torsdagen gratulerades.

Veteranernas tack till ledningsgruppen för deras arbete under året framfördes av Olof Walfridsson.

 

Allra sist sjöngs vår ”Veteranvisa”. Textförfattaren Allan Olovsson gjorde först ett tappert försök att bortförklara sina fadäser under dagens orientering men ledde sedan allsången med sedvanlig bravur.

 

Vid tangenterna
Ivan Karlsson

Program för vårsäsongen 2017
04-12   SOK Aneby
04-19   IFK Stockaryd
04-26   SOL Tranås
05-03   OK Njudung
05-10   Nässjö OK
05-17   Grännabygdens OK
05-24   OK Bävern
06-01   Södra Vätterbygden, stafettklubbmatch
06-07   Eksjö SOK
06-14   Annebergs GIF


Anteckningar från rådslag med Höglandets veteran-OL i Tranås onsdagen den 21/10 2015

Rådslaget leddes av Ivan Karlsson och Tore Johansson
När Höglandsveteranerna avverkat den tävlingsmässiga delen av årets sista träff samlades man i storstugan på SOL Tranås klubbanläggning Örsbäcken. Dagens tävlingsledare Per Ulfsbo kunde hälsa 110 veteraner välkomna till den avslutande måltiden.
Efter måltiden följde sedvanligt rådslag då det gångna året summerades och beslut togs om verksamheten under 2016. Konstaterades att det var den sextonde säsongen för Höglandets veteran-OL och att fler veteraner än någonsin tidigare deltagit i årets träffar.
Nya veteraner tillkommer varje år och i år blev tillskottet nio och de som var närvarande av dessa fick tillfälle att kort presentera sig.
Två veteraner som var med redan premiäråret 2000 har för alltid lämnat vår krets. Stig Härlin, Nässjö OK avled i november 2014 och Sven Widman, Eksjö SOK i januari 2015 och deras minne hedrades vid årets premiärtävling i Aneby.

Statistiken för veteranåret 2015 visar på ett rekordstort antal starter. De 21 träffarna har samlat 1521 startande och genomsnittet per tävling är drygt 72 mot 62 under förra året. Under höstsäsongen har fem tävlingar lockat mer än 80 startande med en topp vid träffen i Vetlanda den 14 oktober då 86 veteraner ställde upp. Mellanbanan samlar som vanligt flest löpare men samtliga banor uppvisar ökning.
Alla Höglandsklubbar har arrangerat en eller flera träffar under året.

Förslag till program för vårsäsongen 2016 har tidigare sänts ut till klubbarnas kontaktmän.
Det omfattar nio träffar med start i Aneby den 20 april och fastställdes av rådslaget. Startavgiften blir oförändrad, 30 kr, liksom duschavgiften på 10 kr när varmdusch inomhus finns. Avgifterna betalas vid anmälan. Uppgift om samlingsplats och duschmöjligheter lämnas till undertecknad senast den
1 mars 2016. Alla uppgifter om träffarna kommer att finnas på vår hemsida www.olveteran.se och träffarna bör också annonseras på klubbarnas egna hemsidor.

Sedan ett par år finns det ju fyra banor att välja på. Den kort-lätta banan kan i år redovisa över 200 starter och är mycket uppskattad av de veteraner som av olika anledningar har svårt att ta sig fram i obanad terräng.
Beslutades att vid veteranträffarna skall erbjudas fyra banor: kort, kort-lätt, mellan och långa. Banornas svårighetsgrad skall följa de normer som anges i ”Bestämmelser för Höglandets veteran-OL”.
Kartskalan skall vara 1:7 500 på mellan och långa banan samt 1:5 000 på de korta banorna.
Tävlingskartan skall som tidigare delas ut 1 minut före start.
Det ökande deltagarantalet i kombination med ett startmellanrum på endast 1 minut på samtliga banor utom den långa har medfört att det lätt bildas klungor av löpare i skogen. Önskemål framfördes att samtliga banor från och med 2016 ska ha ett startmellanrum på 2 minuter. Detta beslutades enhälligt av rådslaget. Första start tidigareläggs till kl. 9.30 medan sista blir oförändrad kl. 11.
Resultatlistor har hittills sänts via e-post till klubbarnas kontaktmän. Detta utskick slopas och resultatlistorna från våra träffar läggs i fortsättningen endast ut på vår hemsida www.olveteran.se där Lars-Erik Karlsson är webbredaktör. Klubbarnas kontaktmän ansvarar för att resultaten snarast efter arrangerad träff sänds till vår hemsida. En omgång tävlingskartor ska också lämnas till Lars-Erik för publicering på hemsidan.

En kulturkvart har under alla år avslutat träffarna. Ett uppskattat inslag men också en garanti för att veteranerna inte skingras direkt efter avslutat tävlingsmoment. Årets olika programpunkter har hållit god klass och enigheten var stor att kulturkvartarna är ett viktigt inslag vid våra träffar.

Barbro Rydén redogjorde för studiecirkelverksamheten . Antalet cirklar har varit 14 till antalet och varje studiecirkel ger ekonomiskt bidrag från SISU. Dessa pengar används till lokalhyror, avslutningsträffens måltid och ibland också till arvode för medverkande vid kulturkvartar. Barbro gör en stor insats som ansvarig för bokföring och redovisning av studiecirklarna och rådslaget visade sin uppskattning med en kraftig applåd.

Under året har Höglandsveteranerna och Södra Vätterbygdens veteraner mötts i två klubbmatcher. Jönköpings OK arrangerade stafettklubbmatchen den 4 juni vid sin klubbstuga Sörgården i Norrahammar. Trots en viss fördel av hemmaplan lyckades inte Vätterbygdens veteraner besegra Höglandsveteranerna utan matchen resulterade i en dubbelseger för veteranerna från Höglandet. I det segrande laget sprang Bo Turesson, Margareta Larsson och Lars-Åke Brengdahl. Även lagtävlingen blev en seger för Höglandet.
Höstens prestigefyllda klubbmatch mot Södra Vätterbygden som SOK Aneby arrangerade vid Lommaryds IP blev tyvärr ett antiklimax. En felplacerad kontroll gjorde att vi tvingades stryka både den korta banan och mellanbanan. I samråd med Södra Vätterbygden beslöts att låta långa banans resultat avgöra klubbmatchen. Här dominerade Södra Vätterbygden stort och man vann följaktligen klubbmatchen överlägset.
Nästa år arrangerar Höglandet stafettklubbmatchen med OK Njudung som ansvarig klubb medan Södra Vätterbygden ska svara för höstens klubbmatch.

Ledningsgruppen Tore Johansson, Ivan Karlsson och Barbro Rydén omvaldes enhälligt.

Traditionellt sammanfattade Tore Johansson veteranåret i versform. Tore skaldade sålunda:
Nu är årets veteran-OL till ända Men först skall vi uppleva jul och vinter
Mycket grejer har hunnit hända Och testa hur lätt skidan slinter
Någon har lämnat vår krets Efter vallakursen som Arne Svensson oss gav
Men många nya ansikten har vi sett Den kommer väl alla ihåg hoppas jag
Man kan ju bara undra Sen hoppas vi på en spirande vår
När vi skall gå över hundra Och som vanligt ni till Aneby komma får
Det blir säkert under våren Leta kontroller, både liten och stor
Blir spännande vem som först når den Att dom sitter rätt, ja, det är vad jag hoppas och tror
Så till alla er som är orienteringen trogen Välkomna den 20 april till Aneby-skogen!
SOL Tranås tackades för ett fullödigt arrangemang med bra banor, god och riklig måltid följd av ett givande rådslag. Ett särskilt tack riktades till de damer i SOL Tranås som svarade för serveringen.

Allra sist sjöngs vår ”Veteranvisa”. Textförfattaren Allan Olovsson och Lars-Göran Ek ledde allsången.

Vid tangenterna
Ivan Karlsson

Program för vårsäsongen 2016
04-20 SOK Aneby
05-25 OK Njudung (stafettklubbmatch)
04-27 IFK Stockaryd
06-01 Grännabygdens OK
05-04 SOL Tranås
06-08 Eksjö SOK
05-11 Nässjö OK
06-15 Annebergs GIF
05-18 OK Bävern
______________________________________________________
Anteckningar från rådslag med Höglandets veteran-OL i Lövhult onsdagen den 22/10 2014

Rådslaget leddes av Ivan Karlsson och Tore Johansson.

Inledningsvis tackades Nässjö OK för att de på ett förträffligt sätt arrangerat årsavslutningen. Årets sista träff samlade ca 100 deltagare, varav 80 tävlande på de fyra banorna. Ett särskilt tack riktades till de damer som ansvarade för serveringen.
Även det gångna året har medfört ett tillskott av nya veteraner och de som var närvarande vid rådslaget fick tillfälle att kort presentera sig. Sedan förra rådslaget har en av profilerna bland Höglandsveteranerna, Birger Lööf, Eksjö SOK, gått bort. Han hedrades med en minnestund vid årets premiärtävling i Aneby.

Statistik från årets tävlingar presenterades. Av denna framgick att det under året har gjorts 1320 starter på 21 tävlingar. Något mindre än förra året, orsaken till minskningen är att det under 2013 arrangerades 22 tävlingar. Medeltalet per tävling uppvisar dock en ökning från 62 till 63 tävlande, högsta siffran hittills. Två av höstens tävlingar har samlat rekorddeltagande, OK Njudung den 15 oktober och avslutningen i Lövhult den 22 oktober med 80 startande vardera. Vårens högsta siffra noterades vid Bäverns tävling den 21 maj med 79 startande.
Efter beslut vid förra årets rådslag finns nu alltid en kort, lätt bana som främst är avsedd för de äldsta veteranerna vilka ibland ställs inför alltför svåra fysiska utmaningar på den vanliga korta banan.
143 starter på denna bana ger ett snitt på nära sju startande per tävling och visar därmed att banan fyller ett behov.

Förslag till program för våren 2015 har tidigare delgivits klubbarnas kontaktpersoner. Det omfattar 9 träffar med start i Aneby den 15 april och godkändes utan ändringar. Startavgiften blir oförändrad, 30 kr, liksom duschavgiften på 10 kr när varmdusch inomhus finns. Avgifterna betalas vid anmälan Uppgift om samlingsplats och duschmöjligheter lämnas till undertecknad senast den 1 mars 2015.
Annonseringen av veterantävlingarna i lokalpressen slopades inför 2014 och numera sker annonsering enbart på klubbarnas hemsidor och på Höglandsveteranernas egen hemsida www.olveteran.se
Beslutades att vid veteranträffarna ska erbjudas fyra olika banor: kort, kort lätt, mellan och långa.
Banornas svårighetsgrad ska följa de normer som anges i ”Bestämmelse för Höglandets veteran-OL.
Kartskalan ska vara 1:7 500 på mellan- och långa banan samt 1:5 000 på de båda korta banorna.
Tävlingskartan ska som tidigare delas ut 1 minut före start.

En kulturkvart har under alla år avslutat veteranträffarna. Ett mycket uppskattat inslag som också ger en viss garanti för att inte veteranerna reser hem direkt efter avslutat lopp. Vårt samarbete med SISU skapar också resurser till att ge ekonomisk ersättning till medverkande vid kulturkvartarna.
Barbro Rydén redovisade studiecirklarna där deltagande i kulturkvartarna är förutsättning för bidrag från SISU. Cirklarna har i år varit 14 till antalet och det ekonomiska bidraget från SISU används bl.a. till lokalhyror och inte minst till att bekosta den gemensamma måltiden vid årsavslutningen. Bokföring och rapportering av cirklarna kommer Barbro att svara för också under det kommande året. Undertecknad tackade Barbro för hennes arbete och veteranerna visade sin uppskattning med en varm applåd.

Utbytet med Södra Vätterbygdens veteraner består numera av två klubbmatcher, en stafettmatch under våren och den traditionella klubbmatchen under hösten. Stafettmatchen fick ju en något trevande start förra året och inför årets match hade en del ändringar gjorts i upplägget. Nässjö OK arrangerade förtjänstfullt vid Lövhult och 26 tremannalag ställde upp. Lagtävlingen vanns av Södra Vätterbygden och även segrarlaget kom därifrån.
Höstens klubbmatch arrangerades av IK Hakarpspojkarna i vildmarksterrängen mellan Skärstad och Ramsjöholm. För fjärde året i rad visade sig Höglandsveteranerna starkast och vann klart. Segern grundlades framförallt på långa banan som helt dominerades av Höglandslöpare.

Behovet av en högtalaranläggning vid kulturkvartarna har aktualiserats under året. Ett flertal veteraner har nedsatt hörsel och därmed svårt att ta del av kulturkvartarnas innehåll. En mobil högtalaranläggning provades nu vid rådslaget med godkänt resultat. Beslutades om inköp till en kostnad av 1100 kr.

Ledningsgruppen Tore Johansson, Ivan Karlsson och Barbro Rydén fick förnyat förtroende.

Under året har Höglandets veteran-OL fått en egen hemsida. Initiativtagare och skapare av hemsidan www.olveteran.se är Lars-Erik Karlsson, Tranås. På hemsidan läggs nu alla resultatlistor in och hemsidan innehåller också tävlingsprogram, statistik, m.m. Hemsidan är redan mycket uppskattad av veteranerna och Lars-Erik tackades för sitt arbete med blommor och en lång applåd.

Ett antal Höglandsveteraner reser i dagarna till Sydamerika och veteran-VM i Brasilien. Önskades lycklig resa och tävlingsframgångar av rådslaget.

Ingen årsavslutning utan en dikt av Tore Johansson. Så även i år när Tore skaldade sålunda:
Nu får ni gå hem och sätta skorna på hyllan När ni upplevt Tomten, en gnistrande vinter
Men först tvätta av den härliga Höglandsmyllan och kanske ett Vasalopp
Njuta av höstens färgsprak Ja, då så står ju livet på topp
Men bli inte sittande inne under tak Då är det dags att tänka på vårpremiär
Och som vanligt i Aneby den är.
Nej, ut i naturen och rör på er
Hoppas att snön snart faller ner När påsken är över och äggen är slut
Ut med skidorna och ta en tur Då är det dags att ge sig ut
För nu kan ni ju valla, eller hur? Onsdagen som är precis mitt i april
Kör vi igång i Aneby, om ni kan, törs och vill
Välkommen till familjefest i skogen som aldrig blir för gammal!

”Veteranvisan” avslutade veteranåret 2014. Textförfattaren Allan Olovsson ledde allsången.

Vid tangenterna
Ivan Karlsson

Program för vårsäsongen 2015
04-15 SOK Aneby 05-20 OK Bävern
04-22 IFK Stockaryd 05-27 Gränna-Bygdens OK
04-29 SOL Tranås 06-04 Stafett-klubbmatch (Södra Vätterbygden)
05-06 Eksjö SOK 06-10 OK Njudung
05-13 Nässjö OK 06-17 Annebergs GIF


Rådslag i Lövhult 2014-10-22
Dagordning

1. Årets nya veteraner presenteras
2. Redovisning av veteranåret 2014 med deltagarstatistik
3. Utvärdering av tävlingsdelen: antal banor, banlängder, svårighetsgrad
4. Preliminärt program för våren 2015 samt antal träffar 2015.
5. Beslut om startavgift 2015
6. Beslut om antal banor och kartskalor 2015
7. Kulturkvarten
8. Redovisning av samarbetet med SISU
9. Klubbmatcherna mot Södra Vätterbygdens veteraner
10. Förslag om inköp av mobil högtalaranläggning
11. Val av ledningsgrupp
12. Övriga frågor
________________________________________________________________

Program för vårsäsongen 2015
04-15 SOK Aneby
04-22 IFK Stockaryd
04-29 SOL Tranås
05-06 Eksjö SOK
05-13 Nässjö OK
05-20 OK Bävern
05-27 Grännabygdens OK
06-04 Stafett-klubbmatch (Södra Vätterbygden)
06-10 OK Njudung
06-17 Annebergs GIF


Anteckningar från rådslag med Höglandets veteran-OL i Aneby onsdagen den 23 /10 2013

Rådslaget leddes av Ivan Karlsson och Tore Johansson.

Inledningsvis tackade Ivan Karlsson dagens arrangörer, SOK Aneby, för en lyckad årsavslutning med bra banor i den fina men krävande terrängen vid Tallbacken. Den traditionella kamratmåltiden där nära 100 veteraner deltog var både god och riklig.
Det gångna året har medfört ett tillskott av 15 nya veteraner och dessa fick nu tillfälle att presentera sig. Året har tyvärr också inneburit att fyra av våra kamrater för alltid lämnat oss. Dessa är Ingemar Karlsson och Gillis Karlsson, Vetlanda, Uno Karlsson, Aneby och Stile Holst, Nässjö. De bortgångnas minne har hedrats vid veteranträffar under året.

Statistiken för veteranåret 2013 visar på ett rekordstort antal starter. De 22 träffarna har samlat 1357 startande mot 1262 förra året. Genomsnittet per tävling är 62 och det är bara en tävling som samlat färre än 50 startande. Vi kan också notera att ett nytt deltagarrekord satts. Det var vid Eksjö SOK:s tävling den 18 september då inte mindre än 79 veteraner ställde upp. Nästan lika många, 78, samlade avslutningen i Aneby. Mellanbanan har lockat flest löpare men även den långa banan har fått ett ökat deltagarantal.
Samtliga Höglandsklubbar har arrangerat en eller flera träffar under året.

Av den utvärdering av årets arrangemang som gjordes framgick att de fyra banor som funnits att välja mellan gett alla möjlighet att springa en passande bana. Den korta, lättare bana som på försök införts i år har utan tvekan fyllt ett behov. Vid 15 av årets träffar har denna bana funnits och samlat sammanlagt 89 startande.
Rådslaget beslöt att det från och med 2014 ska finnas fyra banor vid våra träffar. Banbeteckningen ska vara kort, kort lätt, mellan och lång. Banlängder och svårighetsgrad enligt tidigare beslut.
I övrigt kan konstateras att årets arrangemang har fungerat i stort sett utan anmärkning. Synpunkter framfördes att kontroll och styrning vid starten bör förbättras och att texten på den lösa kontrollbeskrivningen ibland är för liten. Detta beror på vilket OCAD-program som används vid banläggningen. Efter viss diskussion beslöts att kartan även i fortsättningen skall delas ut 1 minut före start. Kartskalan blir som tidigare 1:7 500 på mellan- och långa banan samt 1:5 000 på de båda korta banorna.

Ett förslag till program för vårsäsongen 2014 presenterades. Det har tidigare delgivits klubbarnas kontaktmän. 9 träffar är inplanerade med start i Aneby den 16 april och programmet fastställdes utan ändringar. Startavgiften som varit oförändrad alltsedan veteranorienteringens början 2000 höjdes till 30 kr medan duschavgiften blir oförändrad, 10 kr. Avgiften betalas vid anmälan.
Målsättningen är att under året arrangera 22 träffar, inräknat klubbmatcherna mot Södra Vätterbygdens veteraner. Onsdagar är den veckodag som gäller för veteranträffarna på Höglandet.

En kulturkvart har under alla år avslutat veteranträffarna. Årets olika programpunkter har genomgående hållit god klass och enigheten var stor att kulturkvarten är en viktig del vid våra träffar. Genom samarbetet med SISU har vi också möjlighet att ge en viss ersättning till medverkande vid kulturkvartarna.

Barbro Rydén redovisade studiecirkelverksamheten. Antalet grupper har varit 13 och den ekonomiska ersättning från SISU som detta genererar används till lokalhyror, måltiden vid årsavslutningen och till arvoden vid kulturkvartar. Barbro påpekade vikten av att klubbarnas kontaktmän rapporterar nya veteraner och deras personuppgifter till henne. Detta har inte fungerat fullt ut under det gångna året. Det är också viktigt att i resultatlistan redovisa namnen på funktionärer och övriga (icke tävlande) då även dessa ingår i studiecirklarna.
Barbro fortsätter även det kommande året som samordnare för studiecirklarna och tackades av rådslaget med en varm applåd för sitt arbete.
Göran Karlsson, Aneby tipsade om möjligheten för klubbarna att driva sina veteranarrangemang som studiecirklar och på så sätt få bidrag från SISU.

Årets klubbmatch mot Södra Vätterbygdens veteraner som SOL Tranås förtjänstfullt arrangerade blev en väldigt jämn historia. Höglandet lyckades dock vinna för tredje året i rad men segermarginalen blev endast 21 poäng. Södra Vätterbygden arrangerar nästa år. En ny klubbmatch såg dagens ljus under våren när IK Hakarpspojkarna arrangerade en stafettmatch vid IKHP-stugan i Huskvarna. Tävlingen präglades av många felstämplingar bland stressade veteraner men till slut stod ett lag från Vätterbygden som segrare. Nästa år arrangerar Nässjö OK vid Lövhult men för att denna klubbmatch ska leva vidare och vara attraktiv fordras säkert en hel del ändringar i upplägget. Ett förslag till förändring av det ursprungliga konceptet framfördes av Stefan Larsson, Vetlanda. Det innebär i korthet 3-mannalag vars sammansättning baseras på lagets sammanlagda ålder som ska vara minst 222 år. Damerna får en åldersbonus på 15 år vilket innebär att en 60-årig dam får räkna upp sin ålder till 75 år. Tre gafflade banor, banlängd ca 2 km och kartskala 1:5 000. Ett bra förslag tyckte rådslaget och gav Stefan i uppdrag att tillsammans med Nässjö OK finslipa förslaget.
När Södra Vätterbygden arrangerar den individuella klubbmatchen kolliderar den ofta med Adelövs marknad som alltid anordnas första torsdagen i september. Inte så bra, tyckte Göran Eriksson, Grännabygden och yrkade på annat datum, något som undertecknad lovade framföra.

Beslutades att annonseringen av veteranträffarna under Klubbnytt i Hallpressen ska upphöra. Annonsering endast på klubbarnas hemsidor från och med 2014. Viktigt att klubbarnas kontaktmän delar ut det tryckta säsongsprogrammet med uppgifter om arrangörer och samlingsplatser till ”sina” veteraner. Påpekades att de flesta av våra klubbar kan bli bättre på att publicera resultaten från sina veterantävlingar på sin klubbs hemsida. Beslutades att resultatlistorna till klubbarnas kontaktmän i fortsättningen ska skickas ut via e-post. Utskicken samordnas av undertecknad.
De klubbar som önskar utskrivna resultatlistor kommer att få det. En resultatlista från föregående vecka bör anslås vid veteranträffarna.
Tommy Olausson, Aneby föreslog att en hjärtstartare anskaffas till Höglandets veteran-OL. Tommy fick i uppdrag att arbeta vidare med detta och att organisera den utbildning som behövs.
Pensionärsorganisationerna SPF och PRO ordnar egna mästerskap i orientering Många veteraner är medlemmar i dessa organisationer och vill gärna delta i mästerskapen men ibland blir det kollision mellan dessa tävlingar och våra träffar. Bertil Flink, Nässjö informerade om detta och han fick i uppdrag att kontakta SPF och PRO i syfte att undvika onödiga tävlingskrockar.

Ledningsgruppen Tore Johansson, Ivan Karlsson och Barbro Rydén fick förnyat förtroende.

En dikt av Tore Johansson har blivit tradition vid rådslaget. Detta år skaldade Tore sålunda:
Nu skall vi sluta Då tror jag det har kommit mycket med snö
Nu får ni gå hem Så ni får ut och glida
På maten kan ni inte pruta Bara det inte blir en massa tö
Ni får ju den! För då får ni med vallan lida
Hoppas ni är mätta och glada Men då kan ni tänka på våren
Och tycker livet är kul Då ni får komma hit igen
Tänk på, det är inte så många dagar För det är precis som tidigare om åren
Förrän det är jul. Den 16 april är ni välkomna hit, både kvinnor och män.

Vår egen ”Veteranvisa” fick avsluta veteranåret 2013. Allsången leddes som vanligt med stor bravur av textförfattaren Allan Olovsson.

Vid tangenterna Ivan Karlsson

Program för vårsäsongen 2014
04-16 SOK Aneby 05-20 Eksjö SOK
04-23 SOL Tranås 06-04 Nässjö OK (stafettklubbmatch)
05-07 OK Njudung 06-11 Grännabygdens OK
05-14 IFK Stockaryd 06-18 Annebergs GIF
05-21 OK Bävern