Tävlingsrapport SOK Aneby

Arrangör: SOK Aneby
Datum: 2023-08-09
Plats: Förråden vid Rävudden
Karta: Rävudden
Väder:  Regn redan från avresan till tävlingen men lite uppehåll under tävlingens gång men grått och trist. Men inga sura miner för det  – alla verkade nöjda och belåtna.
Tävlingsledare och banläggare: Bo Henriksson
Funktionärer: Tommy Olausson, Göran Karlsson, Karl-Gerhard Ramde och Hans Hjelm.
Deltagare: 39 tävlande, 5 funktionärer, 2  övriga deltagare.


Datum:                                22-04-12
Arrangör:                          
SOK Aneby
Plats:                                  
Tallbacken
Väder:                                  
Varmt o gott
Tävlingsledare:                   
Tommy Olausson
Banläggare:
                          Bo Henriksson
Karta:                                 Tallbacken
Övriga funktionärer:           KG Ramde, Göran Karlsson, Hans Hjelm, Ingvar Thuresson, Sven-Olof o Ingalill Fransson, Annastina Högemo, Gullbritt Karlsson, Agneta Granström och Ingebill Wigant
Antal startande:
                  63
Övrig deltagare:                 
Christina Larsson


Datum: 22-08-10
Arrangör:
SOK Aneby
Plats:
Örjestorp, Lommaryd
Väder: 
Soligt och varmt 24 o
Tävlingsledare:
Tommy Olausson
Banläggare:
  Bo Henriksson
Karta: Örjestorp
Övriga funktionärer:  KG Ramde, Göran Karlsson, Karl-Åke Källming,  Hans Hjelm, Ingvar Thuresson.
Antal startande:
  55
Övrig deltagare:
Berith Karlsson, Christina Larsson, Christina Ahnström, Kerstin Dehlin, Pia Nyqvist med dotter och Anna Kyhlberg.
Kulturkvart: Ingen


Datum: 22-04-13
Arrangör:
SOK Aneby
Plats:
Tallbacken
Väder: 
Lite mulet c:a 6 o
Tävlingsledare:
Tommy Olausson
Banläggare:
  Bo Henriksson
Karta: Tallbacken
Övriga funktionärer:  KG Ramde, Göran Karlsson, Karl-Åke Källming, Lars-Åke Nordén, Hans Hjelm, Ingvar Thuresson, Sven-Olof Fransson, Annastina Högemo/
Antal startande:
  69
Övrig deltagare:
Berith Karlsson, Lars-Erik Karlsson, Christina Larsson Karlsson, Bodil Molin och Anna Kyhlberg.
Kulturkvart: Ingen


Redovisning veteranorientering

Arrangör: SOK Aneby
Datum:20210811
Plats: Lommaryds IP
Väder: Dimmig morgon med ca 12 grader, senare klart och stigande temp. till 20 gr.
Tävlingsledare: Tommy Olausson
Banläggare: Bo Henriksson
Antal startande: 59
Funktionärer: Hans Hjelm, Bo Henriksson, , Karl-Gerhard Ramde, , Göran Karlsson, Karl-Åke Källming, Tommy Olausson, Ingebill Wigant, Gull-Britt Karlsson, Sven- Olof Fransson
Övriga deltagare: Ivan Karlsson, Berith Karlsson, Esse Hansson, Christina Larsson, Mattias Rundgren, Stellan och Christina Ahnström
Kulturkvart: Uteblev pga. förhinder
– Kulturupplevelsen blev istället att äntligen få jaga efter skärmar i skogen.-


Arrangör: SOK Aneby
Datum:20190807
Plats: Åker 2 km väster om Gransnäs Ungdomsgård Askeryd
Väder: Klar morgon med ca 12 grader, senare halvklart och stigande temp. till 20 gr.
Tävlingsledare: P-O Löfqvist
Banläggare: Bo Henriksson och Jari Huttonen
Antal startande: 66 samt 6 från försvarsmakten.
Funktionärer: Hans Hjelm, Bo Henriksson, Tore Johansson, Karl-Gerhard Ramde, Lisen Löfqvist, Ingvar Thuresson, Lars-Åke Nordén, Göran Karlsson, Karl-Åke Källming, Sven-Erik Höglund.
Övriga deltagare: Ivan Karlsson, Ann-Karin Argus, Marianne Lif
Kulturkvart: Ulf Lundberg berättade om Pelle Näver, på ett inlevelsefullt sätt. Läste några av Pelles dikter och sjöng till eget cittraackompanjemang, bl.a. Aftonpsalm.


Arrangör: SOK Aneby
Datum: 2019-04-10
Plats: SOK Anebys Klubbstuga Tallbacken
Väder: Lite snö på marken och mycket kyligt väder
Tävlingsledare: Tommy Olausson
Banläggare: Bo Henriksson
Karta: Furulidskartan, Kartskala 1:5000/7500
Övriga funktionärer: Kalle Ramde, Ingvar Thuresson, Göran Karlsson, Anna-Stina Högemo Karlsson,  Agneta Granström, Lars Svahn, Karl-Åke Källming och Sven-Olof Fransson
Antal startande: 70 st. samt 3 startande från försvarsmakten
Kulturkvart: Bo Henriksson berättade om ”lightvarianten” av konstsnöspårets tillkomst och utnyttjande av kommunens ungdomar. Aneby SOK har i dagsläget flest skidåkande ungdomar när distriktet anordnar tävlingar under vinterhalvåret. Inköp av snökanon, pistmaskin, djupborrning för brunn, anslutningspunkter för snökanonen samt garage för maskiner. Allt till ett pris under 2 miljoner men med ett stort antal nerlagda timmar av idoga medlemmar i klubben.


Arrangör: SOK Aneby
Datum: 2018-10-24
Plats: SOK Anebys Klubbstuga Tallbacken
Väder: Soligt men en rejäl blåst och därmed kallt
Tävlingsledare: Tommy Olausson
Banläggare: Bo Henriksson
Bosse hade valt att göra en sprint ol som gick i samhället och på slutet i skogen. Flertalet uttalade att man gillade upplägget. Kartskalan var 1-4000
Övriga funktionärer: Kalle Ramde, Thore Johansson, Ingvar Thuresson, Göran Karlsson, Anna-Stina Högemo Karlsson,  Agneta Granström Lars Svahn Karl-Åke Källming och Sven-Olof Fransson
Antal startande: 103 st.
Kulturkvart: Ersattes med ett rådslag ute på Svenska Kyrkans ungdomsgård Gransnäs där det även intogs en lunch.


Arrangör: SOK Aneby
Datum: 180418
Plats: Tallbacken SOK Anebys klubbstuga
Karta: Furulids kartan
Kartskala: Korta banorna 1:5 000, mellan och
långa banorna 1:7 500
Banläggare: Bo Henriksson
Funktionärer: Göran Karlsson, Ingvar Thuresson, Sven-Olof Fransson, Lisen Löfqvist, Peo Löfqvist, Karl-Åke Källming, Sven-Erik Höglund, Thore Johansson, Kalle Ramde, Lars-Åke Nordén Tommy Olausson
Övriga deltagare:  Christina Ahnström, Ingalill Lif, Ingebill Vigant och Ivan Karlsson
Parentation: Ivan och Tore höll parentation över två av våra kamrater som lämnat oss nämligen Lars Wigant och Ingvar Gustafsson, med tyst minut avslutades minnesstunden.
Kulturinslag:  Ola Gustafsson från Aneby kommun berättade medryckande om Anebys temavecka ”Alla får plats” som arrangeras för femte gången i höst på fredstorget i Aneby.
Väder: En skön vårdag med lite sol emellanåt och c:a 15 grader varmt men lite blåsigt och den enda snön som fanns kvar var konstsnön på skidspåret vid  klubbstugan.
Deltagare: 91 tävlande, 11 funktionärer, 3 övriga deltagare