Tävlingsrapport Bodafors

Redovisning av Bodafors veteranorientering

Datum:  2023-09-20
Arrangör:    Bodafors Orienteringsklubb
Plats:  Skaftarp
Väder:
 Störtregn i början, men frampå hyggligt med sol på slutet
Tävlingsledare: Jan Wingstedt
Banläggare:    Jan Wingstedt
Övriga funktionärer:  Monica Berggren, Rose-Marie Hellqvist, Jan Hellqvist, Arne Karlsson, Pär Erickson, Rune Bolmvik och Anders Svensson
Antal startande:   66
Övrig deltagare: Esse Hansson, Christina Larsson, Christina Ahnström och Anna Kyhlberg


Datum:                               2022-09-14
Arrangör:                          Bodafors OK
Plats:                                   Aktivitetsspåret Bodafors
Väder:                                 Uppehåll med inslag av sol och blåst
Tävlingsledare:             Jan Wingstedt
Banläggare:                     Jan Wingstedt
Övriga funktionärer:  Jan Hellqvist, Ros-Marie Hellqvist, Arne Karlsson, Pär
Erikson och Monica Berggren.
Antal startande:            58


Datum:                            2019-08-21
Arrangör:                       Bodafors OK  
Plats:                               
Vid B-fabriken i Bodafors
Väder:                              Soligt och varmt
Tävlingsledare:           
Jan Wingstedt
Banläggare:                  
Jan Wingstedt
Övriga funktionärer:
Jan och Rosemarie Hellqvist, Monica Berggren, Anders                                               Svensson, Pär Erickson, Arne Karlsson
Antal startande:
          84 
Övriga deltagare:        
Esse Hansson. Ivan Karlsson och Siv Bergander
Kulturkvart:
                 Jan Wingstedt berättade om B-fabrikens historia och om             arrangemangen längs Kulturgatan.