Hjärtstartar INFO

Information till Höglandets OL-Veteraner

För våra veterantävlingar kommer här lite information som kan vara bra att känna till om AKUT-test och hjärt/ lungräddning bl. a.

Vi rekommenderar att den tävlande medför mobiltelefon under tävlingen.

 Plötsligt hjärtstopp!
Om någon person drabbas av hjärtstopp, så är det viktigt att man sätter i gång livräddande åtgärder så snabbt som möjligt.

Vår hjärtstartare finns alltid i anslutning till sekretariatet under våra tävlingar.
Kunskapen om hur man hjälper till vid plötsligt hjärtstopp är livsavgörande för den som drabbas. Därför är det viktigt att alla vi som deltar på våra veteranarrangemang, men även i övrigt, har kunskapen om hur man går till väga ifall något händer.
Vill du veta mer om detta, klicka på länken här nedan.

Länk
https://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Hjartsjukdomar/Plotsligt-hjartstopp/

Var 17:e minut får någon stroke i Sverige. Är du beredd om det händer någon nära dig? Lär dig upptäcka symtomen på stroke i tid – gör AKUT-testet!

Klicka på länken här nedan för att läsa mer!
https://www.1177.se/stroke

Medicinkort för tävlande!
Du som vill känna dig trygg med att vara med på våra veterantävlingar om du insjuknar i skogen, bör skaffa dig ett medicinkort att ha med dig på tävlingarna. Kortet förvaras lämpligtvis i din definitionshållare på armen. Då kan räddningspersonal snabbt få information om din medicinska bakgrund och snabbare kan sätta in rätta resurser för att hjälpa dig.

Här nedan finns ett exempel på hur kortet kan se ut. Du kan själv med hjälp av en dator ordna det, ladda hem filen och fyll i dina uppgifter och skriv ut!
OBS! Detta kort är frivilligt och det är upp till Dig om du vill skaffa Dig ett sådant!

Kortet kan laddas ner här


Hjärtstartarkursen i Eksjö Skidstuga 190819
Vid HLR-utbildningen med hjärtstartaren så deltog ett trettiotal personer från våra klubbar som är funktionär vid våra tävlingar. Detta för att säkerställa att det alltid finns någon som behärskar tekniken på tävlingsplatsen. Läs mer….


Inbjudan till hjärtstartarkursen 19 augusti 2019 i Skidstugan Eksjö,anmälan till klubbens kontaktman.
Kursen är en introduktion till första hjälpen med hjärtstartare och kanske en repetition för några medlemmar som deltagit i liknande kurs i sina respektive klubbar.


Nu har hjärtstartaren levererats och finns hos Lars-Erik som tar den med ut till de olika tävlingarna. Den är registrerad men enbart som rörlig – har alltså ingen fast placering. Det börjar bli dags för en introduktion vi får återkomma om detta senare. Varje klubb bör utse minst två personer, förslagsvis ur gruppen som finns med vid egna tävlingar. Detta för att säkerställa att det alltid finns personal som kan sköta hjärtstartaren vid ev. sjukdomsfall.
Apparaten är självinstruerande så det är inga svårigheter att sköta den, här nedan finns en länk till ett antal instruktionsvideos se dom här.


Med hjälp av bidraget samt insatser från veterantävlingarna så kommer den att finnas med på hösttävlingarna. Under våren finns utrustning på många klubbstugor där vi tävlar och där finns förhoppningsvis personal som kan använda den. I mitten av augusti kommer vi att hålla en kurs för 2 personer från varje klubb, dessa skall vara med i arrangörsstaben för att alltid finnas på plats om något inträffar och hjärtstartaren behöver användas.


Var 17:e minut får någon stroke i Sverige. Är du beredd om det händer någon nära dig? Lär dig upptäcka symtomen på stroke i tid – gör AKUT-testet!
Klicka på AKUT-loggan här här ovan !

Kunskapen om hur man hjälper till vid plötsligt hjärtstopp är livsavgörande för den som drabbas. Därför är det viktigt att alla vi som deltar på våra veteranarrangemang, men även i övrigt, har kunskapen om hur man går tillväga ifall något händer.

Produktbeskrivning:
Hjärtstartaren AED Plus från Zoll hjälper dig att göra rätt när du utför hjärt och lungräddning. Tack vare att maskinen har bild-, röst- och textmeddelanden som talar om för dig hur du ska göra blir räddningsinsatsen både effektivare och säkrare.
Klicka på hjärtstartaren för att läsa mer.