CORONA Covid-19 info

Information om höstsäsongen 2021

Soft nya råd för hösten  2021


Information om höstsäsongen 2020

Kommer inom kort

SOFT-Corona generella råd


Information om vårsäsongen 2020

SOFT-Corona generella råd

Utskriftsvänlig kopia, klicka här…

 I vecka 12 skickades en enkät ut till kontaktpersonerna i samtliga Höglandsklubbar som arrangerar veterantävlingar.

Anledningen var Coronavirusets spridning som gjort att alla orienteringstävlingar med mer än 500 deltagare ställs in under obestämd tid. Beslutet om begränsningar berör inte direkt veteranernas träffar men de flesta av deltagarna är 70+ och räknas därmed till riskgrupperna. Det kändes därför angeläget att få synpunkter på lämpligheten att arrangera veterantävlingar under våren.
Syftet med enkäten var att få ett underlag för beslut om vårens veteranorienteringar. Vi listade tre möjliga alternativ och klubbarna har svarat enligt följande:

1 klubb förordnar start som planerat den 15 april
8 klubbar förordar start i Nässjö den 6 maj.
3 klubbar förordar att hela vårsäsongen ställs in
1 klubb har inte svarat.
En majoritet av klubbarna förordar alltså att vårsäsongen startar i Nässjö den 6 maj.

Ledningsgruppen föreslår därför att de planerade tre tävlingarna i april ställs in och att starten för vårens veteranträffar sker i Nässjö den 6 maj.
Alla veteraner, även de som är 70+ är välkomna, sedan är det upp till varje enskild person att avgöra om man vill delta.
Om du inte känner dig fullt frisk, så stanna hemma.

Viktigt att tänka på:
Håll avstånd vid samling, vid anmälan, vid borden för anmälningslistor,
vid startplatsen, vid utstämpling och vid resultattavla.
Sitt i spridda grupper med avstånd under samling och ev. kulturkvart.
Undvik samåkning i fulla bilar.
Eget vatten gäller vid samtliga träffar.

Det är naturligtvis oklart hur uppslutningen blir vid den första träffen, om deltagarna blir färre än ca 35 – 40 får vi ta ställning till om en fortsättning är meningsfull.
Klubbmatchen på Visingsö den 27 maj kommer med stor sannolikhet att ställas in.
Inte lämpligt med färjetransport mellan Gränna och Visingsö.

Detta är nuläget men det kan snabbt ändras, troligen till det sämre och då kan vi tvingas att med kort varsel ställa in planerade träffar. Denna information läggs ut på vår hemsida och hemsidan uppdateras kontinuerligt med ev. ändringar och andra nyheter.

Vi hoppas fortfarande på en vårsäsong 2020!
Ledningsgruppen
Ivan, Anders, Berith


Coronavirusets framfart har ju lamslagit nästan all tävlingsidrott för närvarande detta gäller också orienteringen, där Smålands OF nu meddelat att alla nationella och distriktstävlingar i Småland under april månad ställs in. Veterantävlingarna omfattas ju inte av detta beslut, men vi arrangörer av vårens veteranträffar måste ändå ta ställning till hur vi ska förhålla oss till den uppkomna situationen. Vi i ledningsgruppen vill dock inte ensidigt fatta beslut om hur vi ska agera utan vill inhämta synpunkter från Höglandsveteranerna.

Alternativ 1: Start som planerat den 15 april. Ingen dusch och ingen gemensam samling inomhus med kulturkvart.
Alternativ 2: Vårstarten skjuts fram till träffen i Nässjö den 6 maj. Eget vatten, kanske kulturkvart.
Alternativ 3: Hela vårsäsongen ställs in.

Svar har inkommit och Ivan sammanställer resultatet inom kort och det kommer att finnas här på sidan.


SOFT avråder från tävlingsverksamhet för personer över 70 år

Den 16 mars kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att personer över 70 år bör begränsa sina sociala kontakter under en tid framöver. SOFT avråder därför arrangörer från att i nuläget ha tävlingsverksamhet för 70-åringar och äldre.


Uppdaterad: 17 mars 2020 16:07

 

Med anledning av coronavirusets spridning i samhället har Folkhälsomyndigheten nu rekommenderat att personer över 70 år begränsar sina sociala kontakter.

Så här skriver myndigheten på sin hemsida:

”Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka i världen, i synnerhet i Europa. I Sverige har hittills drygt 1 000 fall av sjukdomen rapporterats, och det finns tecken på spridning i samhället i framför allt Stockholmsområdet.

Nu är det därför läge att vidta ytterligare åtgärder för att bromsa spridningen av covid-19 i Sverige, och skydda de mest utsatta från att bli smittade. Personer över 70 år uppmanas nu att begränsa sina nära kontakter med andra så långt som möjligt de kommande veckorna. Det innebär bland annat att man så långt som möjligt ska undvika folksamlingar som kan uppstå i exempelvis kollektivtrafik, affärer eller offentliga lokaler.”

Hela informationen finns här.

Med anledning av ovanstående vill Svenska Orienteringsförbundet (SOFT) inte uppmana till ökad social kontakt för personer över 70 år. Därför är SOFT:s rekommendation till arrangörer att låta klasser D/H70 och uppåt utgå vid sina tävlingar. På samma sätt vill SOFT uppmana till att personer över 70 år inte deltar vid så kallade veteranorienteringar.


Info om den pågående krisen med Corona-viruset, vi berörs ju inte av deltagarbegränsningen men då de flesta av oss tillhör riskgruppen ”äldre” så bör vi nog vara medvetna om vilka regler som gäller.

Följande allmänna åtgärder för att minska smittspridningsrisken bör vidtas:

• Ge information i förväg om att personer med symtom på luftvägsinfektion
inte ska komma till evenemanget.

• God kapacitet för tillfredsställande handhygien, antingen handtvätt med
tvål och rinnande vatten eller om det inte går tillgång till handsprit.
Detta är särskilt viktigt i toalettområden och på matställen

• Information om allmänna hygienråd (tex. affischer)

Information från Svenska Orienteringsförbundet
Läs mer här….